• A A A

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

21.09.2016

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiło Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach którego polskie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w targach, misjach gospodarczych i wystawach.

Celem Branżowych Programów Promocji jest udzieleniewsparcia przedsiębiorcom w promowaniu polskich marek produktowych oraz Marki Polskiej Gospodarki.

W ramach programu firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie min.: kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w targach/wystawach; kosztów organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie; kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych; kosztów transportu i ubezpieczenia; kosztów informacyjno-promocyjnych projektu, kosztów szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy i innych.

Nabór wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tutaj

Terminy naboru wniosków o dofinansowanie w 2018 r:
Nabór wniosków w terminie 4 kwietnia – 8 maja 2018 r.

Wsparcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na branże o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym oraz na wybrane priorytetowe rynki zagraniczne.

Realizacja programów odbywać się będzie dla następujących branż:

 • Sprzęt medyczny
 • Maszyny i urządzenia
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Moda polska
 • Kosmetyki
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Jachty i łodzie
 • Meble
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Sektor usług prozdrowotnych
 • Części samochodowe i lotnicze

Krajowa Izba Gospodarcza przez wzgląd na swoje doświadczenia w realizacji branżowych programów promocji w poprzedniej perspektywie finansowej, oraz w innych programach unijnych o charakterze pro-eksportowym, chętnie udzieli wsparcia firmom ubiegającym się o dofinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych w ramach Branżowych Programów Promocji Ministerstwa Rozwoju w następującym zakresie:

 • projekt i realizacja stoisk targowych indywidualnych lub w pawilonie narodowym
 • organizacja logistyki około-targowej dla pracowników przedsiębiorcy (hotel, przejazdy, przelot)
 • organizacja misji gospodarczych (usługa doradcza, spotkania B2B, logistyka)
 • usługi doradcze pro-eksportowe

Osoby zainteresowane zachęcamy do wypełnienia i odesłania załączonej ankiety, abyśmy mogli przygotować dla Państwa indywidualną propozycję współpracy, przy pozyskaniu finansowania na działania eksportowe. Jest to już prawdopodobnie ostatnia szansa na pozyskanie dotacji na działania pro – eksportowe.

Z uwagi na duże zainteresowanie programem na wypełnioną ankietę czekamy do 15 marca 2018 b.r.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Monika Sasiak
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl