• A A A

Sudan – Nowe otwarcie rynku

09.06.2021

Sudan Nowe otwarcie rynku. Spotkanie biznesu z polskim ambasadorem, 22 czerwca 2021 r. godz. 10:00-11:30

Sudan – nowe otwarcie rynku

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online z polskim ambasadorem wizytującym w Sudanie Panem Michałem Murkocińskim.

Polskie firmy, które są zainteresowane rozwijaniem swojej działalności na tym rynku będą miały okazję do uzyskania odpowiedzi na nurtujące je pytania związane z rynkiem sudańskim. Pragniemy zagwarantować Państwu indywidualne podejście dotyczące wskazanych przez Państwa branż i segmentów rynku. Pan Ambasador będzie miał również możliwość zbadania zgłoszonych przez Państwa zagadnień na miejscu podczas swojej lipcowej wizyty w Sudanie.

Jesienią 2021 r. zaplanowana jest wizyta kierownictwa MSZ w Sudanie. Wizycie towarzyszyć będzie również komponent gospodarczy złożony z polskich firm. Wkrótce będziemy w stanie przedstawić Państwu więcej informacji na ten temat i zaprosić do udziału w misji gospodarczej. Największym zainteresowaniem cieszyć powinny się branże: spożywcza, rolnicza, maszyn i urządzeń, infrastruktura, medycyna.

W 2018 r. realizowaliśmy misję gospodarczą do Chartumu (Sudan) związaną z wizytą Szefa MSZ Pana Jacka Czaputowicza. Od tamtej pory w Sudanie nastąpiły radykalne zmiany ustrojowe i gospodarcze, które finalnie prowadzą kraj do stabilizacji i przywrócenia utraconego statusu na arenie międzynarodowej. Milowy krok w tym zakresie stanowiły zwłaszcza dwa niedawne wydarzenia. Skreślenie Sudanu z listy krajów finansujących terroryzm oraz konferencja w Paryżu, której tematem było oddłużenie Sudanu. Polska budzi w Sudanie pozytywne konotacje z uwagi na brak kolonizatorskiej przeszłości, niebagatelną rolę jaką odgrywają w tamtejszych wykopaliskach archeologicznych polskie ekipy oraz niekwestionowaną jakość polskich produktów. Zatem bez wątpienia warto uczestniczyć w ponownym otwarciu rynku tego północnoafrykańskiego kraju.

Zapoznaj się z innymi spotkaniami organizowanymi przez BWzZ KIG

 

Kontakt

Bartłomiej Nersewicz
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.