• A A A

Świat po pandemii. Nowe idee na nowe czasy - przewodnik KDS KIG oraz "Nowego Obywatela"

22.10.2020

„Świat po pandemii. Nowe idee na nowe czas” jest publikacją stworzoną przez Komitet Dialogu Społecznego KIG oraz Magdalenę Okraskę i Remigiusza Okraskę, redaktorów „Nowego Obywatela”. Przewodnik zawiera wykaz i opis najważniejszych według autorów platform i inicjatyw nadający kierunek współczesnej gospodarce, polityce społecznej, ekonomii, czy prawom pracowniczym. Autorzy nadają im miano wizjonerskich. Publikacja opisuje także najbardziej istotne trendy i kierunki, które nabrały znaczenia dla myśli społecznej w ciągu kilkunastu ostatnich lat.

Gdy przygotowywaliśmy tę publikację, świat pogrążył się w kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Unaoczniła ona jeszcze bardziej to, jak wiele słabości cechuje system gospodarki liberalnej, społeczeństwa konsumpcyjnego, prymatu zysku nad innymi wartościami, braku poszanowania sfery publicznej, środowiska naturalnego i dóbr wspólnych. A także i to, jak kruchych jest w obliczu poważnego kryzysu wiele rzekomych dogmatów, oczywistości i żelaznych zasad. Zaprezentowane tu idee i inicjatywy są w przekonaniu autorów częścią odpowiedzi także na pytanie, jak powinien wyglądać „świat po pandemii” – taki, w którym kryzysy zdrowotne i gospodarcze zdarzają się rzadziej, opieka medyczna i wsparcie socjalne są dostępne dla każdego, a przebieg sytuacji kryzysowych pozostaje względnie mało dotkliwy dla zwykłych ludzi – piszą we wstępie autorzy.

Dokument można pobrać w trzech formatach:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.