• A A A

Światowy Dzień Działania

11.09.2018

Światowy Dzień Działania obchodzony jest co roku 25 września w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, tego dnia na całym świecie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działania na ich rzecz pod wspólnym hasłem #Act4SDGs. W tym roku w obchody włączą się także polskie firmy. Kolejne zachęcane są do dołączenia!

Celebrowanie Światowego Dnia Działania w Polsce już zadeklarowali partnerzy Kampanii 17 Celów. To inicjatywa prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, której Partnerem Merytorycznym jest Krajowa Izba Gospodarcza. Kampania ma za zadanie zachęcać polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Organizacje tworzące ją przygotują na Światowy Dzień Działania specjalne wydarzenia promujące Agendę 2030. Inicjatorem Kampanii, a zarazem Partnerem Organizacyjnym Światowego Dnia Działania w Polsce, jest CSR Consulting.

Do włączenia się w obchody Światowego Dnia Działania zaproszone są wszystkie podmioty działające na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju: biznes, rządy i samorządy, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe i osoby prywatne.

Wszystkie one zachęcane są do organizacji wydarzenia lub akcji, która przyczyni się do szerzenia wiedzy o Celach lub ich realizacji i oznaczenia jej wspólnym hasłem #Act4SDGs. Wydarzenia można też zarejestrować na globalnej mapie wydarzeń organizowanych tego dnia. Wybrane, najciekawsze pomysły zostaną zaprezentowane w studio Światowego Dnia Działania podczas debaty wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Więcej informacji:

Polska strona Światowego Dnia Działania

Przewodnik dla biznesu jak można się zaangażować w obchody Światowego Dnia Działania