• A A A

Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju

18.02.2020

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) oraz UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) wyszły z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego Dnia Inżyniera – święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development) będzie obchodzony corocznie począwszy od 4 marca 2020 roku.

więcej informacji:tutaj