• A A A

System Zdalnej Komunikacji - VMS

29.01.2021

VMS opracowany przez NOT Informatyka zapewnia kompleksową obsługę informatyczną

 

Bogaty zestaw funkcjonalności do audio-wizualnej komunikacji elektronicznej i organizowania spotkań online decyduje o atrakcyjności Systemu Zdalnej Komunikacji VMS.

Virtual Meeting System opracowany przez zespół specjalistów NOT Informatyka zapewnia kompleksową obsługę informatyczną firm oraz instytucji.

W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań dostępnych na rynku, gwarantuje pełne bezpieczeństwo przetwarzania danych i ochronę własności intelektualnej użytkowników.

VMS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w warstwie prawnej. Dane wrażliwe przetwarzane są we własnych centrach przetwarzania informacji NOT Informatyka a każda zawarta umowa zawiera zapisy dotyczące ochrony treści i danych zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.

Oprogramowanie pozwala na szybkie tworzenie sesji, udzielanie głosu uczestnikom, współdzielenie tablicy, rejestrację przebiegu spotkania oraz udostępniania i przesyłania prezentacji.

Na potrzeby organizacji spotkań, użytkownik ma do dyspozycji szeroki wachlarz opcji dostępu, począwszy od prostego linku do spotkania a skończywszy na zaawansowanym mechanizmie spersonalizowanych kodów dostępu, dzięki którym możemy zorganizować głosowania jawne lub tajne a także przeprowadzić wybory.

VMS został poddany audytowi bezpieczeństwa, uzyskując stosowne certyfikaty potwierdzające w szczególności wiarygodność głosowań i wyborów.

Zapoznaj się z ofertą

Kontakt
Tomasz Dunaj
tel. 570 390 588
e-mail: tomasz.dunaj@not-informatyka.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.