• A A A

Sytuacja w belgijskich portach po wdrożeniu procedur w związku z Brexitem

10.02.2021

W grudniu 2020 r. Ambasada Belgii organizowała webinarium nt. zasad transportu w relacji UE/Wielka Brytania, po wejściu w życie Brexitu, tj. od początku 2021 r.

Jako kontynuację Ambasada przekazuje dodatkowe informacje na temat stanu rzeczy po miesiącu obowiązywania nowych zasad w belgijskich portach Zeebrugge i Antwerpii:

Transport towarów z UE do Wielkiej Brytanii
w tej relacji jest stosunkowo niewiele problemów

  • Większość transportów dociera do terminalu z właściwą dokumentacją i rezerwacjami i jest obsługiwana bez zbędnej zwłoki;
  • Około 10% ładunku dociera bez właściwej dokumentacji lub zastrzeżeń; są one tymczasowo przekierowywane do „poczekalni” (z urządzeniami sanitarnymi i internetowymi), gdzie mogą przetwarzać niezbędne (cyfrowe) dokumenty – zwykle zajmuje to tylko kilka godzin;
  • Oczekuje się, że problemy te znikną, gdy unijni eksporterzy i firmy transportowe przyzwyczają się do nowej sytuacji;
  • Nie było żadnych incydentów ani problemów z wydajnością; styczeń 2021r. był bardzo spokojnym miesiącem dla transportu i jego wolumen prawdopodobnie wzrośnie w kolejnych miesiącach
  • Liczba przechwyconych „transmigrantów” wynosi ok. 20 dziennie, co stanowi dotychczas odnotowywane wartości (brak efektu Brexitu)

Transport towarów z Wielkiej Brytanii do UE 
 w tej relacji występują problemy

  • Wiele firm w Wielkiej Brytanii wydaje się być nieświadomymi lub nieprzygotowanymi do dostarczenia dokumentów niezbędnych do eksportu ich produktów do UE;
  • Ich ładunek jest dopuszczany na pokład przez władze Wielkiej Brytanii po przeprowadzeniu jedynie minimalnych kontroli, a następnie „zostaje zatrzymany” po stronie UE z powodu niewystarczającej lub błędnej dokumentacji;
  • Ten niespełniający wymogów ładunek jest rozładowywany (aby umożliwić statkom przyjęcie nowego ładunku), ale pozostaje „w tranzycie” do czasu dostarczenia odpowiednich dokumentów do importu do UE; obecnie pojemność magazynowa w terminalach portowych jest nadal wystarczająca;
  • Belgijskie służby celne nadal dostarczają brytyjskim producentom i firmom transportowym informacje na temat prawidłowych procedur;

Ambasada Belgii w Warszawie prosi o informacje, jak nowa sytuacja wpływa na polskie firmy transportowe.

Informacje należy kierować na adres: wim.peeters@diplobel.fed.be z kopią aderbin@kig.pl.

 

brexit

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.