• A A A

Szkolenia pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19

13.11.2020

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców zaprasza do udziału w szkoleniach oraz doradztwie adresowanym do pracowników sektora gospodarki odpadami.

 

 • Szkolenie: Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID.
 • Szkolenie: Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID.
 • Szkolenie: Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID.
 • Doradztwo eksperckie indywidualne: Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID 19.

Spotkania odbędą się w trybie zdalnym.

DLA KOGO:
Pracownicy i właściciele mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców działających w ramach wpisu PKD E.38 – Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców.

JAKI POZIOM DOFINANSOWANIA:
Dofinansowanie do szkolenia/doradztwa wynosi 80% kosztu netto usługi szkoleniowej lub doradczej. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy w formie zaliczkowo-refundacyjnej (zaliczka max. 50% wartości netto na poczet opłacenia usługi, następnie po zakończeniu udziału w usłudze i przekazaniu Operatorowi dokumentów rozliczających refundacja max. 30 % wartości usługi netto).

CZAS REALIZACJI:

 • Termin zakończenia naboru: 12.03.2021 r.
 • Termin podpisania umowy dofinansowania z przedsiębiorcą: do 31.03.2021 r.
 • Termin szkoleń/doradztwa: do 30.06.2021 r.
 • Termin rozliczenia dofinansowania: do 12.07.2021 r.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH I DORADZTWIE:

 • zgłoś się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego PARP
 • czekaj na kontakt od Operatora i postępuj zgodnie z otrzymywanymi od niego informacjami,
 • następnie zgłoś udział w projekcie poprzez wysłanie „Formularza Zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu” przez „Rejestracja System Wniosków” ,
 • przekaż Operatorowi „Komplet dokumentów rekrutacyjnych”,
 • podpisz umowę wsparcia z Operatorem (w przypadku zakwalifikowania do objęcia wsparciem),
 • wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi szkoleniowe/doradcze zgodne z podpisaną umową wsparcia,
 • zrealizuj usługi szkoleniowe/doradcze, rozlicz wsparcie.

Operatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie z CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu z Operatorem, który przeprowadzi Państwa przedsiębiorstwo przez proces rekrutacji, udzielenia i rozliczenia wsparcia usług szkoleniowych/doradczych adresowanych do sektora odzysku materiałowego surowców.


Kontakt do Operatora projektu:

Krajowa Izba Gospodarcza – Lider projektu
Tel. 22 6309 888
E-mail: odzysk-am2@kig.pl

CTS Customized Training Solution Sp. z o.o. – Partner projektu
Tel. 22 1627 980, 503 455 332
E-mail: odzysk@cts.com.pl

„Komplet dokumentów rekrutacyjnych” do pobrania na stronie projektu: www.akademiamenadzera2.com.pl/wsparcie-sektorow

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.