Szkolenie „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015” 07.05.2019 r.

15.04.2019

Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA serdecznie zaprasza na szkolenie:

„Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015”

 

Cel szkolenia:  Podczas nastawionego na praktykę szkolenia przekażemy wiedzę na temat metodyki pracy auditora, a także umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania raportów po audicie.

 

Adresat:  osoby, które uczestniczą we wdrażaniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015, pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, audytorzy wewnętrzni, kandydaci na audytorów wewnętrznych, pracownicy pracujący w systemu zarzadzania jakością i zainteresowani systemem zarzadzania jakością.

 

Termin i miejsce szkolenia: 07.05.2019 r. godz. 10:00-15:00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przy ul. Trębackiej 4.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby: 

390,- zł netto  (druga i każda następna osoba z tej samej Organizacji zgłoszona na szkolenie uzyskuje zniżkę 10%) 

300,- zł netto dla organizacji zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia i poczęstunek.
Program szkolenia:

 •  omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 pod kątem auditowania;
 • definicje i zastosowanie kluczowych pojęć w tym koncepcja analizy ryzyka.
 • kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
 • techniki auditu.
 • wytyczne dotyczące auditowania (wymagania normy PN-EN ISO 19011:201)
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie i planowanie auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • spotkanie otwierające i zamykające
  • dokumentowanie działań auditowych,
  • formułowanie wniosków i tworzenie raportu z auditu.

 

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adres e-mail: blca-szkolenia@kig.pl

W związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowe informacje otrzymacie Państwo pod numerami telefonu (22) 630 98 21 lub e-mailem: blca-szkolenia@kig.pl

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.