Szkolenie: Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej /online/ 17 grudnia

15.12.2021

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG zaprasza do udziału w drugiej edycji szkolenia on-line „Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej”

Szkolenia będą organizowane dla firm i organizacji biznesowych (niezależnie od branży lub sektora), które zgłoszą zainteresowanie udziałem.
Bieżąca edycja wydarzenia odbędzie się 17 grudnia 2021 r o godz. 9:00 i poprowadzi ją Paweł Grotowski.

O szkoleniu

W bieżącej sytuacji na świecie szczególnie istotna dla biznesu jest skuteczna komunikacja. Szkolenie „Etykieta w komunikacji biznesowej i komunikacji międzykulturowej” skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla w polskich firmach zainteresowanych ekspansją zagraniczną. W trakcie szkolenia uzyskają Państwo wiedzę ekspercką na tematy jak: etykieta w komunikacji, zasady związane z korespondencją, budowaniem pierwszego wrażenia, mową ciała, zasady udziału w spotkaniach i naradach, small-talk, różnice kulturowe, rozwiązywanie konfliktów itp.

Szczegółowo omówiona zostanie problematyka związana z doborem zachowań stosowanych podczas negocjacji z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Wybrane zostały rynki, które cieszą się Państwa największym zainteresowaniem, między innymi: Europa Zachodnia, Kraje byłego ZSRR, Bliski Wschód, Ameryka Północna i Południowa, Chiny, Japonia. Poznane techniki komunikacji międzykulturowej zaważyć mogą na skuteczności prowadzenia biznesu z partnerami z określonych krajów i stanowią wartościowy wstęp do budowania pierwszego wrażenia u potencjalnych kontrahentów.

Informacje o prowadzącym oraz o programie szkolenia w załączniku (do pobrania) PROGRAM I BIO PROWADZĄCEGO

Koszt udziału jednego uczestnika w szkoleniu wynosi 670 PLN + 23% VAT.

Rejestracja udziału w szkoleniu: FORMULARZ

Po otrzymaniu zgłoszeń prześlemy Państwu szczegóły dotyczące warunków udziału oraz kwestii organizacyjno-technicznych. Link do platformy ZOOM zostanie wysłany do Państwa na dzień przed wydarzeniami. O uruchomieniu szkolenia decyduje minimalna ilość zgłoszeń.

 

Kontakt
Piotr Lipiec

Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel.: 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.