Szkolenie INCOTERMS® 2020 - jak rozumieć i stosować międzynarodowe reguły handlu // 10 maja 2022

24.04.2022

Zapraszamy na szkolenie online pn. INCOTERMS® 2020 – najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów

szkolenie Incoterms

 

Szkolenie INCOTERMS 2020, skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego.
Po szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Zasadnicze cele szkolenia:

 • Przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania.
 • Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Metodologia: Wykład online „na żywo”, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms. W trakcie szkolenia, sumarycznie, około jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi – wszystko na platformie Zoom.

Trener: Pan Jarosław Hermanowski – ekspert w zakresie INCOTERMS i kontraktacji eksportowej. Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Niezależny konsultant, trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach kontraktów w handlu zagranicznym. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Autor licznych publikacji z zakresu handlu zagranicznego m.in. oficjalnego tłumaczenia publikacji Incoterms® 2010 oraz Incoterms® 2020.

Materiały szkoleniowe: autorskie materiały szkoleniowe, w tym prezentacja.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie:
 • Jak powstają reguły Incoterms?;
 • Incoterms® 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);
 • NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020:
 • Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
 • Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
 • Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
 • Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
 • Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
 • Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
 • Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
 • Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
 • Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
 • Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
 • Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
 • Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:
 • brak informacji o wersji Incoterms;
 • negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
 • błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
 • możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
 • Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms®
 • Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.
 • Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms®
 • Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

 

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 10 maja 2022 r.

Orientacyjne godziny – 8.00 – 15.00

8.00-8.30 – logowanie na platformie Zoom/ sprawdzanie ustawień audio i video

8.30-10.00 – I blok

10.00-10.15 – przerwa

10.15-11.00 – II blok

11.00-11.10 – przerwa

11.10-12.00 – III blok

12.00-12.10 – przerwa

12.10-12.50 – cd III blok

12.50-13.00 – przerwa

13.00-15.00 – warsztaty

 

Szkolenie realizowane będzie na platformie Zoom.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza online lub przesłanie zgłoszenia na e-mail bnersewicz@kig.pl lub aderbin@kig.pl oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Pakiet I:

Koszt udziału w szkoleniu online wynosi 480 zł + 23%VAT.

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf.

Pakiet II:

Koszt udziału w szkoleniu online + publikacja Incoterms® 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki wynosi 600 zł + 23%VAT.

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf, a także publikacja Incoterms® 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki

 

Szczegółowe informacje:

Bartłomiej Nersewicz
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
E-mail: bnersewicz@kig.pl
Tel.: 226309686

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.