• A A A

Szkolenie online INCOTERMS® 2020 - jak rozumieć i stosować międzynarodowe reguły handlu, 27 stycznia 2022 

21.12.2021

Zapraszamy na szkolenie online pn. INCOTERMS® 2020 /najnowsza wersja/
Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.
 

 

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego.  

Po szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej. 

Zasadnicze cele szkolenia: 

 1. Przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania. 
 1. Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru pomiędzy sprzedającym i kupującym. 

Metodologia: Wykład online „na żywo”, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms. W trakcie szkolenia, sumarycznie, około jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi – wszystko na platformie Zoom. 

Trener: Pan Jarosław Hermanowski - ekspert w zakresie INCOTERMS i kontraktacji eksportowej. Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Niezależny konsultant, trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach kontraktów w handlu zagranicznym. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Autor licznych publikacji z zakresu handlu zagranicznego m.in. oficjalnego tłumaczenia publikacji Incoterms® 2010 oraz Incoterms® 2020. 

Materiały szkoleniowe: autorskie materiały szkoleniowe, w tym prezentacja.  

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie: 
 • Jak powstają reguły Incoterms?;  
 • Incoterms® 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko); 
 1. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020: 
 • Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru; 
 • Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą; 
 • Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów; 
 • Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5); 
 • Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA; 
 • Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C); 
 • Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU; 
 • Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP; 
 • Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6); 
 • Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9). 
 1. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym; 
 1. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020: 
 • brak informacji o wersji Incoterms; 
 • negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy; 
 • błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym; 
 • możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C. 
 1. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020. 
 1. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu. 
 1. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020. 
 1. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi). 

Informacje organizacyjne:
Formularz zgłoszeniowy
Termin szkolenia: 27 stycznia 2022 r.
Orientacyjne godziny: 8.00 – 15.00
Szkolenie realizowane będzie na platformie Zoom

Plan szkolenia:
8.00-8.30 – logowanie na platformie Zoom/ sprawdzanie ustawień audio i video 

8.30-10.00 – I blok 

10.00-10.15 – przerwa 

10.15-11.00 – II blok 

11.00-11.10 – przerwa 

11.10-12.00 – III blok 

12.00-12.10 – przerwa 

12.10-12.50 – cd III blok 

12.50-13.00 – przerwa 

13.00-15.00 – warsztaty

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniujest wypełnienie formularza online lub przesłanie zgłoszenia na e-mail bnersewicz@kig.pl lub aderbin@kig.pl oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi. 

Pakiet I: 
Koszt udziału w szkoleniu online wynosi 480 zł + 23%VAT. 

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf.

Pakiet II: 
Koszt udziału w szkoleniu online + publikacja Incoterms® 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki wynosi 600 zł + 23%VAT. 

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf, a także publikacja Incoterms® 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki 

 

Kontakt

Bartłomiej Nersewicz
Biuro Współpracy z Zagranicą 
Krajowa Izba Gospodarcza
Tel.: 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl 

Anna Derbin 
Biuro Współpracy z Zagranicą 
Krajowa Izba Gospodarcza
Tel.: 22 630 96 46; 506 241 636
e-mail: aderbin@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.