• A A A

Szybki szacunek inflacji w październiku 2021

29.10.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 r

Szybki szacunek inflacji w październiku 2021

Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych we wrześniu o 1,0% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 6,8% (we wrześniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 5,9%).

Wskaźnik inflacji jest znacząco wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,5% wyższe niż we wrześniu i jednocześnie o 4,9% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii w październiku wzrosły o 3,0% w stosunku do września i były o 10,2% wyższe niż przed rokiem. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w ujęciu miesięcznym o 3,1% a w skali roku o 33,9%.

Poziom inflacji konsumenckiej wciąż jest podbijany rosnącymi kosztami wytwarzania towarów i usług. Dodatkowym impulsem mógł być również zwiększony popyt, wynikający z obaw konsumentów o kolejne podwyżki cen.

Znaczący wpływ na procesy inflacyjne ma również niski poziom wyceny złotego.
Pełniejsze dane o inflacji za październik Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 listopada.

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.