• A A A
  • KIG w koalicji na rzecz zatrudnienia osób w wieku emerytalnym

    Krajowa Izba Gospodarcza włączyła się w działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób starszych. Inicjatorem programu jest Urząd Miasta st. Warszawy. Działania dotyczą seniorów mieszkających w stolicy. We wtorek, 10 marca zastępca dyrektora generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Bielski podpisał deklarację współdziałania na rzecz tworzenia warunków sprzyjających aktywności zawodowej osób starszych. Działania te podyktowane są chęcią […]

    Czytaj więcej >