• A A A

„Taiwan Excellence: Sharing is caring” – międzynarodowy konkurs wydarzeń filantropijnych

13.08.2021

W imieniu Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce, informujemy o inicjatywie „Taiwan Excellence: Sharing is caring”

„Taiwan Excellence: Sharing is caring” – międzynardowy konkurs wydarzeń filantropijnych

Konkurs, na który można zgłaszać swoje projekty dedykowany jest wydarzeniom filantropijnym o tematyce związanej z kwestiami społecznymi i ochroną środowiska. Polskie podmioty (osoby fizyczne lub prawne) zapraszane są do zgłaszania wydarzeń filantropijnych dla Polski. Po wyłonieniu najlepszych propozycji organizatorzy konkursu zlecą przeprowadzenie wydarzeń osobom trzecim, a wnioskodawcy zapewnią konsultacje i pomoc w organizacji wydarzenia. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 $.

Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawa inicjatywą!

Dowiedz się więcej o konkursie Taiwan Excellence

Zapisz się do otrzymywania kuriera Biura Współpracy z Zagranicą KIG

Kontakt
Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z zagranicą
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.