• A A A

Tanzania i Egipt zacieśniają więzi gospodarcze, zwłaszcza w dziedzinie handlu i inwestycji

22.11.2021

Strona egipska podkreśliła swoją gotowość do wspierania działań rozwojowych Tanzanii

 

Prezydent Egiptu Abd el-Fattah as-Sisi, przyjął w Kairze prezydent Tanzanii Samię Suluhu Hassan aby omówić zarówno kwestie dwustronne jak i regionalne oraz międzynarodowe, w tym dotyczące bezpieczeństwa oraz gospodarki i handlu.

Strona egipska podkreśliła swoją gotowość do wspierania działań rozwojowych Tanzanii, zwłaszcza w sektorach infrastruktury, energii elektrycznej, zdrowia i rolnictwa, m.in. poprzez zwiększenie inwestycji ze strony egipskich prywatnych firm. Wsparcie Egiptu dla Tanzanii obejmuje również przekazywanie wiedzy specjalistycznej i budowanie zdolności poprzez kursy i dotacje, które przyczynić się mają do polepszania tanzańskich kadr.

Samia Suluhu Hassan zaprosiła też egipskich biznesmenów do inwestowania w priorytetowych sektorach w Tanzanii (rolnictwo i hodowla, nieruchomości, energetyka, turystyka i hotelarstwo, a także branże: farmaceutyczna, transportowa, wydobywcza, wytwórcza i rolno-przetwórcza), zapewniając, że będą oni mogli korzystać z ułatwień inwestycyjnych. Strony zgodziły się na ścisłą współpracę w rolnictwie, hodowli zwierząt i rybołówstwie, w których to dziedzinach Tanzania – jak oceniają jej władze – może czerpać ogromne korzyści z egipskiej technologii i ekspertyzy. Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez Tanzanię  i Egipt szeregu MoU w dziedzinie szkolnictwa wyższego, edukacji, sportu oraz dot. młodzieży. Prezydent Tanzanii pozytywnie odniosła się podczas rozmów także do roli, jaką Egipt odgrywa w utrzymywaniu pokoju i bezpieczeństwa w regionie.

Komentarz: Tanzania i Egipt pracują nad zacieśnianiem więzi gospodarczych, zwłaszcza w dziedzinie handlu i inwestycji. Za pośrednictwem Centrum Inwestycyjnego Tanzanii (TIC) zarejestrowano w ostatnim czasie łącznie 26 projektów z zaangażowaniem egipskich firm o wartości 1,3 mld USD, które stworzyły ponad 2000 miejsc pracy. Egipt (konsorcjum egipskich firm, w skład którego wchodzą Arab Contractors Company i El Sewedy Electric) wspiera technicznie realizację trwającej budowy elektrowni wodnej Julius Nyerere (JNHPP), jednego z projektów realizowanych obecnie w Tanzanii. Tanzania korzysta również z oferowanych przez rząd Egiptu stypendiów i programów szkoleniowych m.in. dla urzędników państwowych.

 

Zobacz więcej informacji o tanzańskim rynku 

Zapisz się do otrzymywania kuriera Biura Współpracy z Zagranicą KIG

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.