• A A A

Tanzania: inwestycje w energię geotermalną

09.03.2021

Tanzania otwarta na polskich inwestorów pozyskiwania energii geotermalnej

Tanzania: inwestycje w energię geotermalną

 

2 marca państwowe przedsiębiorstwo Tanzania Geothermal Development Company podpisało wartą 1.2 mld TZS (ok. 50 mln USD) umowę z Państwową Komisją Górniczą (State Mining Corporation, STAMICO) na prawa do wiercenia studni geotermalnych w regionie Mbeya w południowej Tanzanii. Inwestycja ma zapewnić ok. 60 megawatów energii pochodzącej z podziemnych źródeł wody o temperaturze 140 C. Po planowanych trzech miesiącach wierceń i przeprowadzeniu dodatkowych badań planowana jest budowa infrastruktury i rozpoczęcie generowania energii.

Produkcja energii geotermalnej w Tanzanii jest obecnie w fazie początkowej, a elektryczność w tym kraju pochodzi przede wszystkim z hydroelektrowni, gazu naturalnego, a w mniejszym stopniu również węgla i ropy naftowej. Należy jednak pamiętać, że mało rozwinięty przemysł konsumuje stosunkowo niewielką część tej produkcji. Większość tanzańskich gospodarstw domowych z kolei jest albo niepodłączonych do sieci, albo korzysta z elektryczności w małym stopniu (oświetlenie), zaś czynności wysokoenergetyczne (np. gotowanie) realizuje z wykorzystaniem drewna i węgla drzewnego, czego efektem jest wycinka ponad 400 tys. hektarów lasu i buszu rocznie. Pozyskiwanie energii geotermalnej może być częścią odpowiedzi na te wyzwania, jako że jej potencjalne źródła są rozrzucone w 50 już odkrytych lokalizacjach w całym kraju i, wg wyliczeń państwowego dostawcy elektryczności TANESCO, mogą zapewnić produkcję na poziomie ponad 5000 megawatów w ramach budowy niewielkich, lokalnych sieci. Jednocześnie sektor jest mocno niedoinwestowany i tanzańskie władze zachęcają firmy zagraniczne do działań w tym obszarze.

Dowiedz się więcej o tanzańskim rynku

Kontakt
Anna Derbin
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
tel.: 22 630 96 46, 506 241 636
e-mail: aderbin@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.