• A A A

Tanzania otwarta na inwestorów zagranicznych

04.05.2021

Tanzania – Prezydent Hassan ogłosiła plan stymulacyjny dla gospodarki. Kluczowa rola inwestorów zagranicznych

Tanzania otwarta na inwestorów zagranicznych

22 kwietnia podczas swojego inauguracyjnego przemówienia w Zgromadzeniu Narodowym (Bunge) prezydent Samia Suluhu Hassan przedstawiła założenia programu, który ma przyspieszyć rozwój tanzańskiej gospodarki na najbliższe 5 lat. Niemal jedna trzecia przemówienia poświęcona była krokom na rzecz odzyskania zaufania inwestorów, przede wszystkim zagranicznych. Mają one objąć m. in. pakiet zachęt dla inwestorów strategicznych, zmianę podejścia w zakresie ich opodatkowania i ograniczenie biurokracji w obszarze działalności i zatrudniania pracowników przez zagraniczne firmy. Prezydent Hassan zasygnalizowała też szereg planowanych zmian w ministerstwie spraw zagranicznych i służbie dyplomatycznej Tanzanii, której „kompetencje i etyka pracy muszą się wreszcie poprawić, aby stała się skuteczną dyplomacją gospodarczą”.

Tanzania zmienia politykę wewnętrzną

O ile przedstawione przez prezydent Hassan założenia planu obejmują wszystkie obszary gospodarki, wliczając kontynuację wielkich projektów infrastrukturalnych, rozwój górnictwa, rolnictwa, rybołówstwa czy turystyki, punktem skupienia była dla niej rola inwestorów zagranicznych we wszystkich tych obszarach. Prezydent podkreśliła przy tym nie tylko konieczne zmiany w polityce wewnętrznej – przegląd regulacji prawnych oraz podejścia administracji do przedsiębiorców z zagranicy – ale także w obszarze dyplomacji ekonomicznej. Dokonana dwa tygodnie temu nominacja na stanowisko nowej Minister SZ Liberaty Mulamula jest prawdopodobnie pierwszym krokiem szerszych zmian personalnych w tym resorcie i na placówkach zagranicznych. Prezydent Hassan zasygnalizowała też rozbudowę sieci ambasad i konsulatów generalnych w krajach będących istotnymi partnerami gospodarczymi Tanzanii.

Dowiedz się więcej o tanzańskim rynku

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.