• A A A

Tanzania otwarta na szerszą współpracę z zagranicą

12.04.2021

Tanzania. Powołanie nowej Minister Spraw Zagranicznych sygnalizuje otwarcie na szerszą współpracę z zagranicą, także gospodarczą

Tanzania otwarta na szerszą współpracę z zagranicą

2 kwietnia prezydent S. Hassan dokonała zmiany na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych powołując na nie Liberatę Mulamula (dotychczasowy min SZ prof. Palamagamba Kabudi objął tekę ministra spraw konstytucyjnych i prawnych). Minister Mulamula jest dyplomatką z 35-letnim doświadczeniem, która piastowała m. in. stanowiska sekretarza stanu w MSZ w rządzie prezydenta Jakayi Kikwete w latach 2014-16, sekretarza wykonawczego Międzynarodowej Konferencji Regionu Wielkich Jezior (International Conference on the Great Lakes Region, ICGLR) oraz ambasadora Tanzanii w Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Dowiedz się więcej o tanzańskim rynku

Kontakt
Anna Derbin
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
tel.: 22 630 96 46, 506 241 636
e-mail: aderbin@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.