• A A A

Tanzania otwarta na polskich pszczelarzy i dostawców technologii

02.03.2021

Tanzania otwarta na polskich producentów miodu oraz dostawców nowoczesnych technologii

Tanzania otwarta na polskich producentów miodu

10-letni Narodowy Plan Badania i Rozwoju Pszczelarstwa został przyjęty podczas corocznej konferencji ekspertów sektora leśnictwa i pszczelarstwa, która odbyła się w Dar es Salaam w dniach 24-27 lutego br. z udziałem nowego ministra środowiska i zasobów naturalnych, Damasa Ndumbaro. Głównym problemem zidentyfikowanym podczas prac nad dokumentem jest niewykorzystanie potencjału sektora z uwagi na jego niedoinwestowanie i nieefektywność. Wg zebranych danych, w Tanzanii występuje ok. 9,2 mln kolonii (rodzin) pszczelich, które mogłyby zapewnić produkcję na poziomie 134 tys. ton miodu i ponad 9 tys. ton wosku pszczelego rocznie. W chwili obecnej 26 działających producentów wykorzystuje 1/5 tego potencjału. Barierą wzrostu jest przede wszystkim brak kapitału na inwestycje w nowoczesne technologie hodowli pszczół oraz produkcji miodu, a także ograniczony dostęp niewielkich producentów do rynków zagranicznych. Opracowana przez Tanzański Instytut Badań Leśnych (Tanzanian Forestry Research Institute, TAFORI) strategia odnosi się do tych barier i wskazuje kierunek rozwoju sektora. Do jej pełnego wdrożenia niezbędne będą środki na poziomie ok. 15 mln USD, które pochodzić mają zarówno z budżetu państwa, także w formule partnerstwa z sektorem prywatnym oraz od donatorów zagranicznych, wspierających rozwój sektora w niewielkiej skali od prawie 40 lat.

Dokument dostępny jest na stronie TAFORI.

Sektor apikultury w Tanzanii jest niedoinwestowany i bardzo rozdrobniony. Nieprzypadkowo też znajduje się w kompetencji TAFORI i w portfolio ministra środowiska, zajmującego się zarządzaniem obszarami chronionymi. Tanzański miód pochodzi w dużej części z lasów i sawanny parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz ich sąsiedztwa. Większość miodu produkowana jest metodami chałupniczymi i sprzedawana lokalnie z uwagi na brak możliwości pakowania umożliwiającego transport czy sprzedaż detaliczną w sklepach. Ceny takiego miodu wahają się, w zależności od regionu, pomiędzy 2 a 5 USD za kilogram. Jednocześnie częstokroć jest to miód wysokiej jakości i w bardzo interesujących smakach, zarówno wyraźniej zdefiniowanych, pochodzących z kwiatów rzadszej roślinności obszarów wyżynnych, jak i słodszych i bogatszych produktów lasów tropikalnych.

Tanzania może więc być potencjalnie interesująca dla polskich producentów miodu oraz firm wytwarzających nowoczesne technologie zwiększające efektywność produkcji. Z uwagi na bliskie powiązanie z sektora z ochroną środowiska, jest to też potencjalny obszar współpracy rozwojowej. Dowodem jest choćby realizowany w 2020 r. z udziałem środków Polskiej pomocy projekt rozwojowy w pobliżu parku narodowego Góry Udzungwa, gdzie stawianie uli służy wyznaczaniu szlaków przejścia słoni unikających pszczół, jak i budowie przedsiębiorczości i wzrostowi zatrudnienia wśród miejscowych farmerów.

Dowiedz się więcej o tanzańskim rynku

Kontakt
Anna Derbin
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
tel.: 22 630 96 46, 506 241 636
e-mail: aderbin@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.