• A A A

Tanzania. Rozpoczęto prace nad nową strategią inwestycyjną i przeglądem prawa inwestycyjnego.

21.04.2021

16 kwietnia, w trakcie pierwszego przemówienia w parlamencie Tanzanii po ukonstytuowaniu się nowego rządu premier Kassim Majaliwa zadeklarował, że jednym z jego głównych priorytetów będzie ułatwienie działań inwestorów zagranicznych. W tym celu premier zlecił rozpoczęcie prac nad narodową strategią inwestycyjną oraz przeglądem obowiązujących regulacji prawnych. Jak poinformował premier Majaliwa, kluczowe zmiany obejmą uproszczenie i skrócenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt dla cudzoziemców, likwidację opóźnień w zwrocie VAT dla inwestorów zagranicznych, ograniczenie władzy Tanzańskiego Urzędu Podatkowego (Tanzania Revenue Authority, TRA) wobec inwestorów oraz doprowadzenie do realnego funkcjonowania tzw. one stop centre dla inwestorów zagranicznych w Tanzańskim Centrum Inwestycyjnym (Tanzania Investment Centre, TIC). Premier zasygnalizował także bliskie rozpoczęcie prac nad wygodnym dla inwestorów elektronicznym systemem zgłaszania skarg na działania urzędów i urzędników.

Dowiedz się więcej o tanzańskim rynku

Kontakt
Anna Derbin
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
tel.: 22 630 96 46, 506 241 636
e-mail: aderbin@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.