• A A A

Tanzania. Wsparcie UE w obszarze ICT

27.05.2021

UE deklaruje istotny wzrost wsparcia Tanzanii w obszarze cyfryzacji

Tanzania. Wsparcie UE w obszarze ICT

Konferencja w ramach trwającego przez cały ubiegły tydzień w Dar es Salaam Tanzania Innovation Week 2021 była okazją do ogłoszenia przygotowań programów rozwojowych UE w obszarze cyfryzacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej. Ich punktem skupienia mają być: cyfrowe usługi finansowe, usługi e-government oraz poprawa dostępności internetu. Rozwiązania cyfrowe mają wesprzeć współpracę UE i jej państw członkowskich w takich obszarach jak dobre rządzenie, błękitna gospodarka, rozwój miast i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, przy jednoczesnym skupieniu na poprawie perspektyw zawodowych kobiet i młodzieży. Delegatura UE ogłosiła również przystąpienie do wdrażanego przez UNDP programu Funguo wspierającego przedsiębiorczość w obszarze innowacji i technologii cyfrowych na etapie zakładania firm i prowadzenia badań. Tanzania Innovation Week 2021 zbiegł się w czasie z ogłoszeniem budżetu resortu cyfryzacji na kolejny rok (lipiec-czerwiec) który będzie większy o ok. 15% od tegorocznego. Dokonując prezentacji Minister Cyfryzacji Faustine Ndugulile przywołał m. in. dane, wg których liczba osób dokonujących płatności za pomocą telefonów komórkowych wzrosła w ciągu ostatniego roku o prawie 80%.      

Tematyka tegorocznego forum innowacji była bardzo rozległa i objęła również kwestie integracji regionalnej, co dało Del UE szansę zaprezentowania założeń strategii wsparcia procesu cyfryzacji w regionie Afryki Wschodniej. W tym obszarze swoje programy przygotowuje też szereg instytucji systemu Narodów Zjednoczonych, w tym UCTAD. Obecni na konferencji przedstawiciele tej agencji podkreślili rosnącą rolę  e-handlu w rozwoju gospodarczym państw. W tym obszarze Tanzania odnotowuje szybki wzrost, w 2020 r. zakupów online dokonało tu prawie 1,6 miliona konsumentów, ok. 5% dorosłej populacji kraju. Kluczowym problemem pozostaje jednak brak ram prawnych oraz systemu edukacji społecznej w obszarze e-commerce, gdzie Tanzania potrzebować będzie dalszego wsparcia eksperckiego z zagranicy. Analizując dane dotyczące użytkowania technologii mobilnych czy dokonywania za ich pomocą płatności należy jednak pamiętać, że przy stosunkowo dużej liczbie korzystających (w ub. roku dokonano prawie 3 mld transakcji na łącznie ok. 75 mld USD), stosowane są tu możliwie proste technologie opierające się na systemie SMSów i nie wymgające posiadania smartfonów, które poza dużymi miastami są rzadkością.

Dowiedz się więcej o tanzańskim rynku

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.