Tanzański rząd zachęca zagranicznych partnerów do inwestycji w sektor energetyki

16.05.2022

Tanzania posiada bogate zasoby naturalne gazu, ponadto do produkcji elektryczności może także korzystać ze słońca, wody i wiatru  – w takiej ilości – że może ona zwiększyć produkcyjność na rzecz przemysłowego rozwoju kraju – stąd tutejszy rząd zachęca swoich partnerów do inwestycji w tym sektorze

Tanzania

Zastępca stałego sekretarza w tanzańskim Ministerstwie Inwestycji, Przemysłu i Handlu spotkał się z przedstawicielami biznesu z Norwegii i Wielkiej Brytanii. Podczas spotkania przypomniał, że administracja prezydent Samia Suluhu Hassan otwiera Tanzanię na inwestycje zagraniczne, w szczególności w sektor energetyki.

Warto zwrócić uwagę, że już od lat 70. Norwegia mocno inwestowała w Tanzanii będącej krajem priorytetowym jej współpracy rozwojowej. Współpraca tych dwóch krajów w dziedzinie energetyki obejmuje szeroki zakres wsparcia sektora, a rozpoczęła się od mapowania potencjału hydroenergetycznego Tanzanii, co doprowadziło do zaprojektowania i budowy trzech elektrowni wodnych o łącznej mocy 328 MW, co odpowiada 60 proc. mocy zainstalowanej w Tanzanii.

W ostatnich latach skupiono się na zapewnieniu optymalnej eksploatacji i konserwacji zasobów hydroenergetycznych Tanzanii, co doprowadziło do łącznych oszczędności do 20 mln USD. Norwegia inwestuje tu też w obszarze poszukiwań źródeł energii. Ponadto wsparcie norweskie przyczyniło się do przeszkolenia zawodowego ponad 700 kobiet-inżynierów w obszarze energetyki, a niektóre z nich zajmują obecnie wysokie stanowiska w kluczowych sektorach energetycznych.

Norwegia zapewnia wsparcie dla elektryfikacji zarówno Tanzanii kontynentalnej, jak i Zanzibaru: prawie 35-letnia współpraca z wyspą obejmowała m.in. rozszerzenie sieci dystrybucyjnej do ponad 232 wsi i zaopatrzenie całej wyspy Pemba w bardziej niezawodną energię z lądu za pośrednictwem kabla podmorskiego, współfinansowanego przez Norwegię.

Sprawdź pozostałe aktualności w tygodniowym Przeglądzie Ambasady RP w Dar es Salaam

Zapisz się do otrzymywania kuriera Biura Współpracy z Zagranicą KIG

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.