• A A A

Targi meblarskie w Rydze – dostępne stoisko dla firm z Polski

16.10.2020

W dniach 23-25 października br. Ambasada RP w Rydze będzie uczestniczyła w targach meblarskich – „BALTIC FURNITURE”.  Polska będzie dysponowała stoiskiem wraz z wyposażeniem. Stoisko może być przekazane nieodpłatnie 3 firmom z Polski, które zechcą zaprezentować się w trakcie wszystkich dni poszczególnych targów, tak aby każda z nich dysponowała wygodną dla siebie powierzchnią.

Poniżej opis imprezy:
https://rigacomm.com/lv/

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje również możliwość przesłania na adres ambasady swoich materiałów reklamowych i promocyjnych, które Ambasada wyłoży na stoisku.

Ambasada RP w Rydze chętnie odpowie na wszystkie dodatkowe pytania.

Kontakt:
Mateusz Jakubiak
starszy referent ds. polityczno-ekonomicznych w Ambasadzie RP w Rydze
tel. +371 670 31 532
fax. +371 670 31 549
www.ryga.msz.gov.pl

Jednocześnie Ambasada RP w Rydze informuje, iż na tę chwilę osoby przyjeżdżające z Polski na Łotwę obowiązuje obowiązkowa 10-dniowa izolacja w związku ze wskaźnikiem zachorowalności w Polsce. Wskaźnik jest aktualizowany w każdy piątek. Organizatorzy targów wyszli jednak naprzeciw swoim wystawcom i zaaranżowali możliwość przyjazdu na Łotwę bez wymogu odbycia kwarantanny. W załączniku przesyłamy informacje.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.