• A A A

Targi turystyczne w Tanzanii

22.09.2021

Targi turystyczne w Tanzanii odbędą się w Aruszy od 9 do 11 października

Tanzania będzie w przyszłym miesiącu gospodarzem pierwszego expo Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej poświęconego turystyce, którego celem jest przede wszystkim promocja regionu jako destynacji turystycznej.

Targi odbędą się w Aruszy od 9 do 11 października i połączone one będą z wizytą międzynarodowych nabywców, inwestorów i mediów w wybranych najważniejszych miejscach turystycznych w regionie (od 12 do 16 października). Tematem tegorocznego – pierwszego takiego expo jest „Promocja odpornej turystyki na rzecz inkluzywnego rozwoju społeczno-gospodarczego”.

W lipcu ministrowie z poszczególnych krajów EAC odpowiedzialni za turystykę zatwierdzili strategię marketingową w obszarze turystyki na lata 2021-2025 dla krajów Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC Tourism Marketing Strategy), w której przewidziano właśnie m.in. organizację expo jako wspólnego forum dla podmiotów państwowych, jak i niepaństwowych, oraz platformy do spotkań B2B. Expo będzie organizowane przez państwa członkowskie EAC na zasadzie rotacji. O wyborze Arushy na lokalizację tegorocznej wystawy przesądził fakt, że będąc węzłem turystycznym Tanzanii miasto jest łatwo dostępne dla uczestników ze wszystkich krajów partnerskich. Oczekuje się, że targi znacznie ożywią turystykę zarówno wewnątrzregionalną, jak i międzynarodową w krajach Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej po bezprecedensowej zapaści w branży spowodowanej przez pandemię Covid-19. Pierwsze expo poświęcone będzie w szczególności kwestii odporności sektora turystycznego, zarządzaniu kryzysowemu, marketingowi cyfrowemu w dziedzinie turystyki, promocji pakietów turystycznych obejmujących kilka destynacji, ale także współpracy w zakresie zwalczania nielegalnego handlu dziką przyrodą, co ma się przełożyć na wzmacnianie ochrony zasobów naturalnych w regionie.

Zobacz więcej informacji o tanzańskim rynku

Zapisz się do otrzymywania kuriera Biura Współpracy z Zagranicą KIG

Kontakt
Anna Derbin
tel. 22 630 94 63
e-mail: aderbin@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.