• A A A

Trwa głosowanie na finalistów konkursu Polsko-Niemieckiej Nagrody Gospodarczej

20.08.2020

Z okazji 25-lecia swojego istnienia Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)  ogłosiła konkurs, w którym firmy mogą ubiegać się o bilateralną Polsko-Niemiecką Nagrodę Gospodarczą. Jest to pierwsza edycja przedsięwzięcia. Do konkursu zaproszone zostały firmy, którzy działają w szeroko pojętym polsko-niemieckim obrocie gospodarczym i na tym polu osiągnęły szczególny sukces, opracowały lub wdrożyły innowację, a także dały szczególny impuls rozwojowy w skali regionu lub kraju.

Szczegóły oraz glosowanie na stronie internetowej organizatora  ahk.pl.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.