• A A A

Trwa nabór do 3. edycji badania Diversity IN Check

15.02.2023

Zachęcamy do udziału w trzeciej już edycji #DiversityINCheck

Diversity IN Check to badanie poziomu dojrzałości firm i organizacji w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających miejsc pracy. Badanie realizowane jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce.

Istotność monitorowania wskaźników dotyczących #DEI przybiera na sile, dlatego tym bardziej zachęcamy do udziału w trzeciej już edycji #DiversityINCheck, badania poziomu dojrzałości firmy w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji. Inicjatorem badania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce.

Każda firma biorąca udział w badaniu otrzymuje indywidualny raport. Kwestionariusz badania oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych.

Więcej informacji o badaniu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj: https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.