• A A A

Tylko wspólnie możemy uratować polską gospodarkę. Apel Rady Przedsiębiorczości do Premiera

08.05.2020

Poniżej prezentujemy treść apelu do Premiera Mateusza Morawieckiego wystosowanego przez członków Rady Przedsiębiorczości.

Warszawa, 04.05.2020 r.

Tylko wspólnie możemy uratować polską gospodarkę
Apel Rady Przedsiębiorczości do Premiera

Rada Przedsiębiorczości jest dzisiaj najszerszą reprezentacją środowiska polskiego biznesu. Współpracujemy z pracodawcami ze wszystkich branż, mamy robocze kontakty z firmami każdej wielkości i w każdym regionie naszego kraju. Codziennie monitorujemy sytuację przedsiębiorców i wyraźnie widzimy realne problemy, z którymi się borykają. Mamy także szerokie zaplecze eksperckie i doświadczenie w tworzeniu skutecznych regulacji. Jedną z naczelnych zasad, promowaną przez nasze organizacje od początku swojego istnienia, jest dialog społeczny. Zawsze jesteśmy gotowi do rozmowy z administracją i setki przykładów pokazuje, że taka współpraca rodzi dobre rozwiązania dla biznesu i dla państwa.

Walka z pandemią przynosi szereg codziennych wyzwań. Jednak konieczne, powolne odmrażanie gospodarki nie może być realizowane metodą doraźnych decyzji. Polscy pracownicy i pracodawcy potrzebują kompleksowej strategii walki z nadchodzącym kryzysem. Strategii zaplanowanej na wiele miesięcy, spójnej, powszechnie akceptowanej i systematycznie realizowanej.

Niestety z niepokojem obserwujemy, że tak potrzebny dialog ze środowiskiem biznesu jest iluzoryczny, a często nie ma go wcale. Najlepszych tego przykładem jest jakość konsultacji kolejnych rozwiązań antykryzysowych.

Znaleźliśmy się w złym punkcie. Oto rząd deklaruje w mediach, że ratuje gospodarkę, a przedsiębiorcy mają poczucie, że dzieje się to w zupełnej izolacji od samych zainteresowanych Prowadzimy bardzo szeroki dialog ze środowiskiem biznesu, także w regionie i wniosek ten słyszymy niemal codziennie. Rząd obraz polskiej gospodarki buduje na podstawie wskaźników ekonomicznych. My ten obraz budujemy w rozmowach z firmami, w codziennej pracy z tysiącami firm.

Apelujemy do Pana Premiera abyśmy wspólnie wypracowali najlepsze rozwiązania dla polskiej gospodarki, przedsiębiorców i pracowników. Są miejsca pracy, jest polska gospodarka oraz nasza wspólna troska o Polskę. Tylko dialog i wspólne wypracowanie modelu naszej współpracy, pozwoli efektywnie działać w najbliższych miesiącach i powstrzymać dalszą zapaść wielu firm, które mogą być w przyszłości podstawą do wychodzenia z kryzysu. Polską gospodarkę możemy uratować tylko wspólnie!

Dlatego apelujemy do Pana o pilne spotkanie i jednocześnie wyrażamy naszą gotowość do prac i konsultacji nad rozwiązaniami prawnymi i podatkowymi wspierającymi rozwój polskiej gospodarki i rynku pracy.

Apel podpisali:

Apel w wersji [PDF]