• A A A

Link do portalu ODR na stronie sklepu obowiązkiem każdego e-przedsiębiorcy w Unii Europejskiej

14.05.2018

Udostępniona obywatelom Unii Europejskiej w lutym 2016 (w Polsce od lutego 2017) internetowa platforma Online Dispute Resolution (ODR) to powołane do życia przez Komisję Europejską narzędzie, oferujące konsumentom i sprzedawcom możliwość bezpiecznego rozstrzygnięcia sporu zakupowego, bez konieczności udania się do sądu. Portal daje kupującym dostęp do procedury mediacyjnej, prowadzonej pod auspicjami jednego z 350 podmiotów uprawnionych do alternatywnego rozstrzyganiu sporów (ADR) na terenie wspólnoty. Co istotne, konsumenci mają do niej dostęp w swoim lokalnym języku.

W grudniu ub. roku, Komisja Europejska udostępniła raport odzwierciedlający poziom wykorzystania platformy. Jak podaje dokument, miesięcznie w systemie rejestrowane jest średnio 2000 zgłoszeń, a 71% użytkowników portalu uznało go za wartościowe narzędzie.

Od lutego 2017 r. do systemu wpłynęło już także ponad 2000 zgłoszeń od konsumentów z Polski, z czego nieco około połowa, to skargi złożone pod adresem sprzedawców prowadzących biznes w innych krajach Unii. Tymczasem – choć jest to obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, prowadzącego sprzedaż w Internecie, wynikającym z rozporządzenia unijnego z 2013 r. – tylko 34 % polskich e-sklepów umieściło dotychczas na swojej stronie internetowej odnośnik do platformy. W Unii najlepsze wzorce w tym zakresie wyznaczają obecnie Niemcy (66% sklepów online z linkiem do ODR), Austria (47%) oraz Dania (44%). Biorąc pod uwagę, że już co trzeci konsument z UE nabywa towary od sprzedawców z siedzibą w innym kraju wspólnoty niż własny, wydaje się, że polskie sklepy nie wykorzystały jeszcze w pełni możliwości, wynikających z aktywnego uczestnictwa na platformie.

Platforma ODR jest przejrzysta, co oznacza, że zarówno przed­siębiorca, jak i klient pozostają w kontakcie w procesie rozstrzygania sporu. Odpowiadając na zgłoszenia napływające za pośrednictwem portalu dajemy klientom wyraźny sygnał, że zależy nam na utrzymaniu dobrych relacji, a więc wzmacniamy swoją reputację.

Poinformowanie klientów o ODR na swojej stronie to nie wszystko, warto także zarejestrować się na portalu, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. W procesie rejestracji, zostaniemy poproszeni o udostępnienie jednego aktywnego adresu e-mail.

Więcej informacji: Pobierz pdf