• A A A

UWAGA:

Rodzaje dokumentów przedkładanych do legalizacji  OKREŚLA  STRONA  ZAGRANICZNA.

KIG BLCA nie posiada i nie weryfikuje listy dokumentów koniecznych do zatrudnienia obcokrajowców.

Dokumenty mogą się różnić w zależności  od kraju,  z którego będą pochodzić pracownicy.

Sugerujemy kontakt z ambasadą danego kraju w Polsce bądź  ambasadą RP za granicą.

 

Procedura legalizacji dokumentów na potrzeby zatrudnienia zagranicznych pracowników – wymagania ogólne

Procedura legalizacji dokumentów na potrzeby zatrudnienia pracowników z Nepalu, Indii, Sri Lanki

Procedura legalizacji dokumentów na potrzeby zatrudnienia pracowników z Filipin

Procedura legalizacji dokumentów na potrzeby zatrudnienia pracowników z Tajlandii

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.