Krajowa Izba Gospodarcza oferuje usługę legalizacji dokumentów potrzebnych do zatrudnienia pracowników spoza Polski, wspierając firmy działające na krajowym rynku.

KIG pomoże Ci w szybki i sprawny sposób załatwić wszystkie niezbędne formalności.

Instrukcja legalizacji dokumentów na potrzeby zatrudnienia zagranicznych pracowników – wymagania

 

UWAGA:

Rodzaje dokumentów przedkładanych do legalizacji  OKREŚLA  STRONA  ZAGRANICZNA.

KIG BLCA nie posiada i nie weryfikuje listy dokumentów koniecznych do zatrudnienia obcokrajowców.

Dokumenty mogą się różnić w zależności  od kraju,  z którego będą pochodzić pracownicy.

Sugerujemy kontakt z ambasadą danego kraju w Polsce bądź  ambasadą RP za granicą.


Instrukcja legalizacji dokumentów na potrzeby zatrudnienia zagranicznych pracowników – wymagania

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.