Legalizacja dokumentów na potrzeby zatrudnienia pracowników z Tajlandii

Procedura legalizacji dokumentów na potrzeby zatrudnienia pracowników z Tajlandii pobierz pdf

Wniosek o legalizację pobierz doc

Załącznik do wniosku pobierz doc

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.