• A A A

Informacja dot. wystawiania świadectw pochodzenia przez KIG

 

Przypominamy eksporterom, że od dnia 1.01.2015r. Krajowa Izba Gospodarcza uzyskała uprawnienia do wystawiania świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów.

Świadectwa pochodzenia są wystawiane zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie www.swiadectwapochodzenia.kig.pl