Kazachstan w Systemie Karnetów ATA

 

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. Kazachstan, jako 77 kraj, przystąpi do stosowania Systemu Karnetów ATA do czasowych odpraw celnych.

Wszyscy zainteresowani będą mogli czasowo wywozić z Polski i wwozić do Kazachstanu na podstawie karnetów ATA następujące grupy towarowe:
– towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, wystawach, pokazach i Kongresach,
– wyposażenie zawodowe,
– próbki i wzory handlowe,
– wyposażenie naukowe i pedagogiczne,
– sprzęt sportowy i turystyczny

Karnetów ATA nie można stosować w przypadku przesyłek pocztowych.

Karnet ATA może być stosowany w przypadku tranzytu.

Karnet ATA wypełnia się w języku angielskim. Służby celne mogą zażądać tłumaczenia listy ogólnej (General List) na język kazachski lub rosyjski w przypadku wypełnienia karnetu ATA w języku angielskim lub innym języku. W związku z powyższym Krajowa Izba Gospodarcza BLCA zaleca wypełnianie listy ogólnej (General List) w języku angielskim i rosyjskim.

Wszystkie urzędy celne w Kazachstanie  są uprawnione do dokonywania odpraw karnetów ATA w godzinach pracy.

Uwaga ogólna: Ze względu na swoje położenie i sąsiedztwo z państwami które bądź nie honorują Karnetów ATA lub w których ograniczone jest zakres stosowania karnetów ATA (np. brak możliwości tranzytu towarów przewożonych na karnetach ATA) wjazd do Kazachstanu z określonych kierunków możliwy jest wyłącznie drogą powietrzną.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.