• A A A

Legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”

Od dnia 28.09.2016 r. legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” realizowana jest w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez KIG eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w kserokopii dokumentu. Kserokopia dokumentu (bez potwierdzenia) jest załącznikiem do oświadczenia podlegającego legalizacji. Szczegóły w Dziale Legalizacji www.legalizacja.kig.pl