• A A A

Pracownicy z Filipin w Polsce

Przedsiębiorca poszukujący pracowników z Filipin musi wiedzieć, że w celu rekrutacji pracowników z tego kraju niezbędna jest akredytacja firmy zatrudniającej we właściwym urzędzie na Filipinach. Proces akredytacji wymaga przygotowania szeregu dokumentów związanych z zatrudnieniem, które muszą być zalegalizowane.

Pierwszym etapem uwierzytelnienia dokumentów jest ich legalizacja w Krajowej Izbie Gospodarczej Biurze, Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA. Szczegóły dostępne są w artykule na stronie www.kig.pl

Wzory dokumentów na potrzeby zatrudnienia pracowników z Filipin dostępne są tutaj

W sprawie szczegółów należy kontaktować się bezpośrednio z Ambasadą Filipin w Warszawie.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.