Zaświadczenia o wolnej sprzedaży do Algierii

Po wejściu w życie w 2018 r. nowych przepisów importowych przy eksporcie towarów do Algierii wymagane jest Zaświadczenia o wolnej sprzedaży.

Jeżeli strona algierska wymaga Zaświadczenia o wolnej sprzedaży wystawionego przez izbę gospodarczą to o taki dokument można wnioskować do Krajowej Izby Gospodarczej Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA.

Więcej informacji w artykule tutaj.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.