• A A A

Zaświadczenia o wolnej sprzedaży do Algierii

Po wejściu w życie w 2018 r. nowych przepisów importowych przy eksporcie towarów do Algierii wymagane jest Zaświadczenia o wolnej sprzedaży.

Jeżeli strona algierska wymaga Zaświadczenia o wolnej sprzedaży wystawionego przez izbę gospodarczą to o taki dokument można wnioskować do Krajowej Izby Gospodarczej Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA.

Więcej informacji w artykule tutaj.