Lepszy klimat dla biznesu – włącz się!

W trzynastej edycji prestiżowego rankingu Banku Światowego Doing Business Polska uplasowała się na 25. miejscu na 189 krajów. To najwyższy wynik w naszej historii, jeszcze w 2009 roku byliśmy na 76. miejscu. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia, dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego wpływu na polepszenie tej sytuacji i zmianę polskiego prawa.

Krajowa Izba Gospodarcza, największa i najstarsza instytucja samorządu gospodarczego w Polsce, rozpoczyna cykl konsultacji internetowych, w ramach których dyskutowane będą najistotniejsze zagadnienia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej a także testowane narzędzia usprawniające kontakt przedsiębiorców z administracją publiczną.

Włącz się i niech głos przedsiębiorców wybrzmi z właściwą mu mocą.

1) Konsultacje on-line – dołącz do grona naszych konsultantów

Zostań konsultantem Krajowej Izby Gospodarczej, który będzie otrzymywał mailowo do oceny bieżące propozycje zmiany prawa.

Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Zespół, jako organ pomocniczy Ministra Rozwoju, kontynuuje prace nad kształtowaniem oraz polepszaniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Celem realizacji zadania jest m.in. analiza przepisów prawa regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu identyfikowania barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości i formułowania propozycji działań, służących likwidacji lub ograniczeniu tych barier, w tym przedstawianie konkretnych projektów rozwiązań legislacyjnych jak również zgłaszanie propozycji w zakresie poprawy jakości regulacji prawnych, w szczególności poprzez rozwijanie systemu Oceny Skutków Regulacji.

Wystarczy uzupełnić poniższy formularz:

http://formularze.kig.pl/konsultacje-dla-przedsiebiorcow/

2) Zgłoś pomysł, jak poprawić polskie prawo

Wiesz, jak poprawić warunki dla rozwoju biznesu? Chcesz wskazać, jak praktycznie uprościć założenie działalności gospodarczej? Masz sugestię, co zrobić, aby poszerzyć dostęp do finansowania przedsięwzięć lub ulepszyć obowiązujące prawo?

Zgłoś swoje sugestie na stronie współtworzonej przez Krajową Izbę Gospodarczą i Ministerstwo Rozwoju:

https://www.biznes.gov.pl/bank-pomyslow

3) Wypełnij ankietę

Wypełnij ankietę na temat usług administracyjnych świadczonych on-line i pomóż nas je udoskonalić:

http://formularze.kig.pl/pl/ankieta-dla-przedsiebiorcow/

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.