Szkolenia prowadzone w ramach KIG

  • W trakcie konferencji przedstawione zostaną krajowe i europejskie przepisy oraz programy wspierające obszar efektywności energetycznej, zaprezentowana zostanie analiza opłacalności realizacji projektów inwestycyjnych, omówione zostaną etapy techniczne realizacji oraz możliwowści finansowania inwestycji fotowoltaicznych.

    Koszt udziału w konferencji wynosi 300 PLN + VAT/os. (cena obejmuje udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy oraz lunch).

    Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie przesłania wypełnionych kart zgłoszenia na adres: laboratorium@kig.pl lub faksem (22 6309800) lub pocztą tradycyjną na adres: Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro Finansów i Projektów, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.