Komitet Organizacyjny

Krzysztof Kawczyński – przewodniczący
Sergiusz Zabawa- sekretarz
Daniel Błaszkiewicz
Agnieszka Buze
Bogdan Meina
Anna Rolewicz-Kalińska
Marek Sobiecki
Ewa Janus-Khouri

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.