Dzień pierwszy / 1 czerwca 2020 r. / poniedziałek

09.00–10.00    rejestracja uczestników, odbiór materiałów, powitalna kawa.

10.00–10.20      uroczyste otwarcie I KGO – wystąpienia organizatorów i zaproszonych gości

10.20–13.00      sesja plenarna nr 1

Gospodarka o obiegu zamkniętym – aspekty prawne i technologiczne gospodarki odpadami

13.00–14.00      obiad

14.00–16.00      sesja tematyczna nr 1 / 2 (dwie sale, sesje równoległe)

1- Ocena krajowej gospodarki odpadami w roku 2020 w kontekście realizacji celów GOZ.

2- Minimalizacja powstawania, recykling odpadów – aspekty technologiczne, organizacyjne i edukacyjne.

16.00–16.30      przerwa kawowa

16.30–18.30      sesja tematyczna nr 3 / 4 (dwie sale, sesje równoległe)

3- Konieczne zmiany w gospodarce odpadami w perspektywie roku 2025 (m. in. aspekty organizacyjno-finansowe).

4- Strategia postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi.

18.30–20.00       postery, dyskusje kuluarowe i spotkania konsultacyjne.

20.00–22.00     uroczysta gala I KGO  

 

Dzień drugi / 2 czerwca 2020 r. / wtorek

07.00–09.30     śniadanie

09.30–11.00      sesja plenarna nr 2

Innowacje w gospodarce odpadami.

11.00–11.30      przerwa kawowa

11.30–13.00     sesja tematyczna nr 5 /6 (dwie sale, sesje równoległe)

5- Technologie przetwarzania (w tym przygotowania do ponownego użycia i recyklingu) wybranych grup odpadów.

6- Zagospodarowanie odpadów nienadających się do recyklingu (w tym rola waste to -energy w krajowej gospodarce o obiegu zamkniętym).

13.00–14.00     obiad

14.00–16.30     sesja plenarna – podsumowująca KGO

16.30–17.00      prezentacje partnerów KGO

17.00–19.00     dyskusje kuluarowe i spotkania konsultacyjne

19.00–22.00   kolacja grillowa z częścią rozrywkową

 

Dzień trzeci / 3 czerwca 2020 r. / środa

07.00–09.00    śniadanie

09.00–12.00     wyjazdy techniczne / turystyczne

12.00–13.00      obiad

13.00–14.00     zakończenie KGO – wyjazd uczestników

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.