• A A A

Patronaty

 • Czego chcą współcześni konsumenci? Co ma big data do emocji? Jak zintegrować narzędzia i wykorzystać technologię, by służyła budowaniu zaufania i prawdziwych relacji? O automatyzacji, sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim o powrocie do wartości, których poszukuje współczesny konsument opowie blisko 130 ekspertów podczas 90 prelekcji tegorocznego Forum IAB – najważniejszej  konferencji branży marketingowej.

  Pierwszy dzień otworzą prelekcje poświęcone interakcji człowiek-maszyna i sztucznej inteligencji. Będą to wystąpienia badaczy sztucznej inteligencji – Kevina Warwicka, emerytowanego profesora uniwersytetów Reading i Coventry oraz Aleksandry Przegalińskiej, prowadzącej badania w Massachusetts Institute of Technology.

  Podczas dwóch intensywnych dni eksperci opowiedzą o najnowocześniejszych rozwiązaniach i trendach w komunikacji marketingowej, a także obecnych wyzwaniach i problemach, jakie przed nią stoją. Bardzo ważnym motywem będzie konsument, jego doświadczenia i oczekiwania, czyli to, co jest kluczowe dla sukcesu pracy agencji i marketerów. W dobie nieuniknionej i wszechobecnej cyfryzacji naszego świata  branża marketingowa przypomni, że najważniejszy jest człowiek.

  Wśród 130 prelegentów Forum znajdą się najlepsi polscy eksperci marketingu – przedstawiciele agencji (m. in. z Publicis Media, Starcom, Wavemaker, GoldenSubmarine, Netsprint, Deloitte Digital, Havas Media Group), marketerów (Allegro, OLX, L’Oreal), instytutów badawczych (IR Center, Gemius, Mobile Institute, Nielsen) czy wydawców (Agora, naTemat, AszDziennk).

  Wydarzeniem towarzyszącym Forum IAB będzie DIMAQ Day – warsztaty poświęcone kompetencjom marketingowym, skierowane do profesjonalistów szeroko pojętej branży online.

  Więcej informacji na temat 12 edycji Forum IAB: https://forumiab.pl/.

   

 • W konferencji uczestniczyć będą światowej skali eksperci z dziedziny planowania przyszłości miast, narzędzi technologicznych i społecznych, współzarządzania miastem i współtworzenia innowacji. W trakcie wydarzenia dyskutować będziemy nad rozwiązaniami, dzięki którym miasta będą mogły stać się lepszymi miejscami do życia – pracy jak i spędzania czasu wolnego – zwiększając tym samym swoją konkurencyjność oraz szansę na przyciągnięcie inwestorów i mieszkańców.

  Konferencja Miasta 2050 nie jest wydarzeniem podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia polskich miast. Pozwala natomiast wybiec w przyszłość w poszukiwaniu śmiałych rozwiązań, które pozwolą nam budować miasto jutra. Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych przyszłością swojego miasta i tych, którzy myślą o mieście w wieloletniej perspektywie. Włodarze, mieszkańcy, lokalni liderzy i działacze, naukowcy i studenci, politycy, przedsiębiorcy – tu zaczyna się przyszłość Waszych miast!

  zaproszenie: pobierz tutaj

 • Nagroda główna w konkursie to 40 000 zł

  Kategorie konkursowe:
  1. Mikroprzedsiębiorca
  2. Kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców
  3. Senior
  4. Kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku
  5. Progres
  6. Kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2014 roku
  7. Start
  8.Kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku
  9. Młody Biznes
  10. Kategoria dla Mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

  Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

  Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w dniach 1-31 marca 2018 r. na stronie konkursu: www.mikroprzedsiębiorcaroku.com

   

  Ocena Zgłoszonych Mikroprzedsiębiorstw

  Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu ocenia m.in.:

  ·         pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania
  trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,

  ·         nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,

  ·         strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy,

  ·         wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,

  ·         markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

  Do udziału w konkursie zapraszamy w szczególności firmy, które wyróżniają się ciekawymi i innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi. Mile widziane są mikroprzedsiębiorstwa, których wizja rozwoju sięga rynków globalnych.

  Pełny regulamin konkursu: http://mikroprzedsiebiorcaroku.com/regulamin/

  Gala Finałowa – czerwiec 2018

  Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa podczas której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. Wydarzenie będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz okazją do spotkania środowisk przedsiębiorców, którzy swój biznes traktują jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce oraz lokalnym społecznościom.

  Kontakt dla uczestników
  kontakt@mikroprzedsiebiorcaroku.com

  Kontakt w sprawach współpracy, partnerstwa i patronatów
  Maciej ‘Matt’ Iwankiewicz
  tel. kom. +48 601 892 749
  matt.macivan@gmail.com

 • Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, w której zasiedli wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu pod przewodnictwem pani prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP przyznała następujące nagrody honorowe:

  Nagroda główna VICTORIA EUROPAE 2017 VICTORIA EUROPEJSKA:
  Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów w uznaniu szczególnych zasług i dokonań w działalności na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju polskiej gospodarki oraz podnoszenia jej rangi na arenie międzynarodowej.

  ENTREPRENEUR MAGNUS 2017 WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA:
  Pani Beata Drzazga, Prezes BetaMed S.A. za stworzenie największej w Polsce, profesjonalnej i przyjaznej pacjentom firmy medycznej BetaMed S.A. zajmującej się opieką domową i stacjonarną nad osobami przewlekle chorymi i starszymi oraz wybitne osiągniecia managerskie.

  BENE MERITUS 2017 DOBRZE ZASŁUŻONY:
  Pani Senator Lidia Staroń za podejmowanie i rozwiazywanie trudnych problemów polskich przedsiębiorców, obronę dobrego ich imienia i inicjowanie zmian w polskim prawie

  Drużyna skoczków narciarskich w składzie: Pan Maciej Kot, Pan Dawid Kubacki, Pan Kamil Stoch i Pan Piotr Żyła za wyznaczanie światowych standardów w drużynowych skokach narciarskich, rozsławianie Polski w świecie i budowanie pozytywnych emocji społecznych.

  TVP POLONIA za popularyzację polskiej gospodarki zagranicą i niepowtarzalny dorobek w budowaniu dumy narodowej w Polonii świata.

  SIGNUM TEMPORIS 2017 ZNAK CZASU:
  Port Praski za odważną realizację nowatorskiego projektu architektoniczno – urbanistycznego „Port Praski – miasto nowej generacji”, który przekształci Warszawę w nowoczesną stolicę XXI w.

  Walkrys Security Sp. z o.o. za rzetelność i profesjonalizm w świadczeniu kompleksowych usług dla ekskluzywnych hoteli i apartamentowców.

  PRO FUTURO 2017 DLA PRZYSZŁOŚCI:
  Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” za niepowtarzalny dorobek w propagowaniu tradycji i kultury polskiej.

  Firma Szumisie za kreatywność i innowacyjny projekt Szumisie przeznaczony dla niemowląt oraz odwagę w zdobywaniu światowych rynków.

  PRO PUBLICO BONO 2017 ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ:
  Ksiądz Jacek Stryczek za stworzenie ogólnopolskiego projektu pomocy ubogim rodzinom „Szlachetna Paczka” i wieloletnią działalność na rzecz osób potrzebujących.

  Mamy przyjemność poinformować, że patronami honorowymi Gali byli: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Stanisław Karczewski i Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan Ryszard Czarnecki.
  Honorowy patronat instytucjonalny objęli: Ministerstwo Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
  Mecenasem przedsięwzięcia był Deutsche Bank. Sponsorem – Zakład Mięsny Konarczak.
  Patronat medialny objęli: Polsat News, magazyn ekonomiczny Polish Market, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal www.wnp.pl, magazyn WhyStory, miesięcznik Europerspektywy oraz Magazyn i Portal Kobiet Biznesu Business Woman & life.
  Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska odbyła się w dniu 28 października 2017 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Uroczystość prowadził redaktor Przemysław Talkowski, laureat nagrody BENE MERITUS 2015 Dobrze Zasłużony. Charakter miejsca tegorocznej Gali sprawił, że wykonawcami programu artystycznego była utalentowana młodzież: 14-letnia Oliwia Szydłowska, która zaprezentowała program taneczny oraz młodzieżowa Orkiestra Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka.

  W bieżącym roku po raz pierwszy przeprowadzona została z uroczystości transmisja na żywo na portalach społecznościowych YouTube oraz Facebooku. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia wydarzenia klikając na link: https://www.youtube.com/watch?v=WbPmYSD1tm8&feature=youtu.be

  Szersza informacja na temat działalności Europejskiego Klubu Biznesu Polska i Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska zamieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ekb.org.pl. Zapraszamy do odwiedzenia strony.

  Laureatom serdecznie gratulujemy!

 • Celem Konkursu jest badanie kondycji zzl w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku i upowszechnianie wiedzy o ich największych osiągnięciach w dziedzinie zzl.
  Procedura Konkursu jest dwuetapowa.

  W pierwszym etapie firmy dokonują samooceny wypełniając specjalnie skonstruowaną ankietę. Ankieta podzielona jest na następujące działy problemowe:
  1. Podmioty i organizacja zzl,
  2. Strategie i procedury,
  3. Zatrudnianie i zwalnianie,
  4. Ocena pracy,
  5. Wynagradzanie,
  6. Rozwój kapitału ludzkiego,
  7. Społeczna odpowiedzialność biznesu,
  8. Efekty,
  9. Największe osiągnięcie w dziedzinie zzl w ostatnim roku.


  W drugim etapie postępowania konkursowego przeprowadzany jest przez niezależnych ekspertów audyt firmy. Jego celem jest weryfikacja oraz poszerzenie informacji zawartych w ankiecie nadesłanej w I etapie. W rozmowie audytoryjnej (trwającej około 1,5 godziny) biorą udział osoby zaangażowane w wypełnienie kwestionariusza samooceny.

  Na podstawie informacji uzyskanych w obu etapach postępowania konkursowego Komitet Oceniający analizując ankiety samooceny oraz szczegółowe raporty audytorów przygotowuje listę firm rekomendowanych do grona Laureatów danej edycji konkursu. W skład Komitetu Oceniającego wchodzą eksperci w dziedzinie zzl reprezentujący środowiska naukowe i praktyków oraz firmy, które zdobyły złotą oraz szafirową statuetkę Lidera w poprzednim roku kalendarzowym. Kapituła Nagrody Konkursu na podstawie rekomendacji Komitetu Oceniającego wyłania Laureatów spośród firm biorących w danej edycji Konkursu.

  Każdą edycję Konkursu zamyka uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień oraz publikacje raportu i opracowań zawierających opisy najlepszych praktyk zzl stosowanych przez nagrodzone firmy. Uczestnicy otrzymują raporty podsumowujące ich dokonania na tle innych uczestników.

  Na zwycięzców Konkursu LZZL czekają:

  • Złota Statuetka i tytuł Lidera ZZL (dla dużych firm)
  • Złoty Wawrzyn dla trzykrotnego zdobywcy tytułu Lidera ZZL (dla dużych firm)
  • Szafirowa Statuetka i tytuł Lidera ZZL (dla małych firm)
  • Szafirowy Wawrzyn dla trzykrotnego zdobywcy tytułu Lidera ZZL (dla małych firm)
  • Diamentowa Statuetka i tytuł Lidera ZZL (dla jednostek administracji publicznej)
  • Diamentowy Wawrzyn dla trzykrotnego zdobywcy tytułu Lidera ZZL (dla jednostek administracji publicznej)
  • Bursztynowe Statuetki za osiągnięcia w poszczególnych obszarach zzl
  • Kryształowa Statuetka dla trzykrotnego zdobywcy jednej z Bursztynowych Statuetek
  • Wyróżnienia za opracowanie nowatorskich narzędzi w dziedzinie zzl
  • Dyplomy Laureata.

  Wszystkie firmy i urzędy zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu zostają uhonorowane Certyfikatem „Profesjonalne ZZL”.
  Zdobywcami tytułu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz złotej statuetki Lidera są: PTK Centertel Sp. z o.o. (I edycja Konkursu – 2000 r.), BRE Bank (II edycja – 2001 r.), PTC Era Sp. z o.o. (III edycja – 2002 r.), ComputerLand S.A. (IV edycja – 2003 r., V edycja – 2004 r. oraz VI edycja – 2005 r.), Sonion Polska Sp. z o.o. (VII edycja – 2006 r.), Telekomunikacja Polska S.A. (Jubileuszowa X edycja – 2009), Grupa LOTOS S.A. (XI edycja – 2010 r. i XIV edycja – 2013 r.), DHL Express (Poland) Sp. z o.o. (XII edycja – 2011 r.), Volkswagen Poznań Sp. z o.o. (XIII edycja – 2012 r. i XV edycja – 2014 r.), DPD Polska Sp. z o.o. (XVI edycja – 2015 r. ), Michelin Polska S.A. (VIII edycja – 2007 r., IX edycja – 2008 r. oraz XVII edycja – 2016 r.)

  Ulotka do pobrania tutaj

  Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową Konkursu:
  https://www.ipiss.com.pl/konkurs-lider

 • Olimpiada Przedsiębiorczości to jedna z największych olimpiad przedmiotowych w Polsce. Od 12 lat cieszy się ogromną popularnością – każdego roku przyciąga kilkanaście tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy decydują się walczyć o indeksy współorganizujących ją uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, a także o cenne nagrody rzeczowe.

  Olimpiadę wyróżnia atrakcyjna formuła. W ramach zawodów zawodnicy nie tylko rozwiązują testy, ale także biorą udział w grupowych zadaniach symulacyjnych, piszą eseje, przygotowują prezentacje na wylosowany temat. Formułę Olimpiady wyznaczają jej cele, zgodnie z którymi jej istotą jest nie tylko współzawodnictwo w ramach trzyetapowych zawodów, ale także poszerzenie wiedzy uczestników o nowe zagadnienia z zakresu ekonomii i zarządzania, rozwijanie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu i dostrzegania ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną oraz zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy. Olimpiada stwarza także zawodnikom okazje nawiązywania kontaktów w kolegami z całego kraju.

  Organizatorzy Olimpiady rokrocznie przygotowują dla zawodników, ich opiekunów oraz szkół wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych, w tym wysokiej klasy sprzęt cyfrowy, pakiety publikacji czy system antyplagiatowy.

  Zawodnicy Olimpiady przygotowując się do zawodów mogą skorzystać z szerokiego wachlarza materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie Olimpiady, w tym z testów interaktywnych z poprzednich edycji oraz zasobów platformy e-learningowej.

  Zachęcamy do udziału w tegorocznej Olimpiadzie zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Zapisy do bieżącej edycji trwają od 2 do 31 października br.

  Wszelkie informacje dotyczące zasad zgłaszania uczniów, przebiegu zawodów oraz nagród, a także program Olimpiady oraz materiały edukacyjne pomocne w przygotowywaniach do zawodów, znajdują się na stronie Olimpiady Przedsiębiorczości www.olimpiada.edu.pl.

  Materiały do pobrania: tutaj

  Olimpiada Przedsiębiorczości dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego* oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będących partnerami strategicznymi projektu. Zawody dofinansowane są także z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów.

  Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Klubu Patronów Olimpiady Przedsiębiorczości.

  *Dofinansowanie XIII edycji znajduje się obecnie w fazie ostatecznej decyzji.

  Organizator: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce, powołaną w 2000 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Działalność Fundacji służy doskonaleniu jakości edukacji ekonomicznej w szkołach wyższych oraz propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców. Dzięki temu Fundacja przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji kadr dla polskiej gospodarki oraz jakości wykształcenia całego społeczeństwa. W swych działaniach Fundacja kieruje się dobrem szkół wyższych oraz pożytkiem społecznym. Fundacja prowadzi ponadto projekty edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży, których celem jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej młodych. Poprzez prowadzone inicjatywy uczestnicy projektów zdobywają także praktyczne umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości. Fundacja prowadzi również Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 w Warszawie. Więcej: www.fundacja.edu.pl/

 • Technologia przenika do kolejnych dziedzin naszego życia i staje się jego nieodłączną częścią. Nie potrafimy już wyobrazić sobie przebywania bez telefonu, bieżącego dostępu do informacji za pośrednictwem przeglądarek czy też śledzenia doniesień na portalach społecznościowych. I to właśnie w takim świecie wychowują się kolejne pokolenia. Pokolenia osób, którym coraz łatwiej przychodzi adaptacja do tych dynamicznie zachodzących, technologicznych zmian. Już od najmłodszych lat dzieci mają dostęp do nieograniczonych zasobów internetu. Stwarza to niewątpliwie wielką szansę, jednak należy zadbać, by korzystanie z tych źródeł przede wszystkim wspierało ich bezpieczny rozwój.

  Jak więc połączyć nowe technologie z zabawą i tworzyć idee, które zachwycą świat? Jak wspierać dziecko, aby jego zapał nie kończył się na pomysłach? Książka „Gotowi na zabawę w biznes? Startup!” łączy dwa punkty widzenia – ojca i syna – w jednym celu: jak wykorzystać internet, komputer, smartfona do mądrej, twórczej i wspólnej zabawy.

  Czy zabawa w biznes jest tematem zbyt poważnym dla dzieci? Według niektórych opinii dzieci nie powinny zaprzątać sobie głowy pieniędzmi i sposobami ich zarabiania. Jednak czy nam się to podoba, czy nie, pieniądze przewijają się w większości obszarów naszego życia – pośrednio lub bezpośrednio, i to niezależnie od wieku. Od małego uczymy się, że za wszystko trzeba płacić. Skoro dzieci mogą bawić się w wojnę (sic!), to dlaczego nie mogą pobawić się w biznes? Dzięki temu mogą rozwinąć kreatywność, lepiej przygotować się do wejścia w dorosłe życie oraz stać się świadomymi konsumentami.

  Krzysztof, tata Krystiana
  Fragment książki „Gotowi na zabawę w biznes? Startup!”

  O autorach:
  KRYSTIAN GONTAREK – rocznik 2001. W wieku 10 lat rozpoczął przygodę ze startupami, realizując podczas Startup Weekendu w Krakowie swój pomysł na aplikację do rekomendacji gier. Będąc uczniem piątej klasy szkoły podstawowej prowadził warsztaty „Kids On Bits” z tworzenia stron internetowych, a od 13 roku życia prowadzi z tatą warsztaty dla gimnazjalistów – SzlachtaStartupuje.pl. Jest też współorganizatorem polskich edycji Startup Weekend Kids. Od 11 roku życia występuje jako prelegent m.in. na TEDxKids, Internet Beta, Auli Polskiej, Forum MSP PARP, Startup Europe Week.

  KRZYSZTOF GONTAREK – współwłaściciel, prezes zarządu i redaktor naczelny Dziennika Internautów, jednego z najstarszych w Polsce serwisów o nowych technologiach, prawie i bezpieczeństwie w sieci, organizator kilku edycji Startup Weekend Kids w Polsce oraz twórca warsztatów z przedsiębiorczości dla dzieci – SzlachtaStartupuje.pl. Juror, mentor i prelegent na różnych imprezach e-biznesowych oraz startupowych. Prywatnie tata Julii i Krystiana.

  https://ksiegarnia.pwn.pl/Gotowi-na-zabawe-w-biznes-Startup,710005577,p.html

  Dane kontaktowe:
  Marta Stachowicz
  Specjalista ds. marketingu
  tel. 22 695 41 86
  tel. kom. +48 508 204 252
  mail: marta.stachowicz@pwn.pl
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA

 • Jedną z cech charakterystycznych współczesnych czasów jest łatwy dostęp do opracowań i materiałów na niemal każdy temat. Nie inaczej jest z tematyką HR Business Partneringu, która na świecie i w Polsce rozwija się od ponad 20 lat. Wydawać by się zatem mogło, że wszystko jest już dostępne i wszystkiego możemy się dowiedzieć. Jednocześnie jednak wiele osób nieustannie poszukuje rzetelnych danych i pomysłów „z pierwszej ręki” pozwalających na lepsze przygotowanie się do wyzwań, z którymi sami się mierzymy. Prezentacje ciekawych, a często kontrowersyjnych, pomysłów prowadzą do „intensywnych” dyskusji oraz wielu praktycznych działań.

  Podobna idea inspirowała Grzegorza Filipowicza w przygotowaniu tej książki. Postanowił zebrać wiele różnych praktyk, przemyśleń, danych z badań w taki sposób, by zachęcić Czytelników do aktywnej refleksji, zadawania pytań, a często także do odmiennego zdania. Wspólne (w sumie 11 autorów) opracowanie to nie podręcznik, a nawet nie przewodnik dla HR Business Partnerów. To raczej wynik własnych działań w tej sferze, prezentowany w taki sposób, by mogły one być jak najbardziej użyteczne dla tych, którzy są gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

  Poszczególne rozdziały zostały przygotowane przez różne osoby. Wszyscy jednak to praktycy i eksperci w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Każde z opracowań można także z łatwością odnieść do wybranych elementów prezentowanego w pierwszym rozdziale modelu.

  „Misją tej książki jest podzielenie się z Czytelnikami doświadczeniem i zainspirowanymi nim przemyśleniami, często wykraczającymi poza sztywne ramy najbardziej bezpośrednich skojarzeń z rolą i funkcją HRBP, jak np. problematyka szczęścia w pracy czy uważności w relacjach międzyludzkich” napisał w komentarzu do książki prof. ALK dr hab. Czesław Szmidt, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Akademii Leona Koźmińskiego.

  Jesteśmy przekonani, że zaciekawi ona szerokie grono menedżerów, specjalistów z dziedziny zarządzania ludźmi oraz osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji HR Business Partnera.

  Współautorzy: Adela Szemczak, Katarzyna Kulig-Moskwa, Robert Reinfuss, Magdalena Siwińska, Maria Magdalena Gulewicz, Joanna Wszeborowska, Daniel Lala, Paweł Kopijer, Agnieszka Bednarska, Jarosław Chybicki.
  Redakcja: Ewa Walenda

  Pozycja rekomendowana przez: Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner oraz Polish Society for Training & Development.

  Polecamy!

 • Latający robot odporny na kolizje, technologia przetwarzania CO2 w materiał konstrukcyjny, terapia fibroblastami, głębokie uczenie (deep learning) w cyberbezpieczeństwie to tylko niektóre z innowacji popularyzowanych w ramach kampanii. Każdy z projektów prezentowany jest w popularnonaukowy, atrakcyjny wizualnie sposób przedstawiający problem i proponowane rozwiązanie, jego przewagi konkurencyjne, sposób działania i inne informacje.

  Kampania Bringing tech&science closer to people ma na celu ponadnarodową budowę świadomości i uznania dla najnowszych osiągnięć nauki i technologii. Pozwoli zaprezentować innowacje naukowo-technologiczne jako dźwignię dla postępu i zrównoważonego rozwoju, stanie się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk naukowych – mówi Irina Bokova, Dyrektor Generalny UNESCO.

  W ciągu najbliższych trzech miesięcy, projekty będą prezentowane w środowisku osób zainteresowanych innowacjami, wśród przedstawicieli biznesu i gospodarki. Katarzyna Janocha z Internest – partnera technologicznego platformy – podkreśla, że celem inicjatywy jest nie tylko edukacja, ale również stworzenie możliwości rozwoju dla projektów. Każdy może wejść w bezpośredni kontakt z właścicielami prezentowanych technologii, przedyskutować z nimi swoje pomysły czy możliwości współpracy.

  Zainteresowanie kampanią jest większe niż zakładano. Przyciąga ona nie tylko startupy i właścicieli technologii, ale też liderów rynku zainteresowanych dotarciem do innowatorów. W Polsce, Honorowym Patronatem objęło ją m.in. Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza.

  Jesteśmy otwarci na wszystkich zainteresowanych innowacją – na dobre zmieniamy podejście do wprowadzania innowacji na rynek – zaznacza Marek Kotelnicki, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Innowacji i Komercjalizacji Technologii (CIKT), która współorganizuje kampanię.

  Więcej szczegółów znajduje się na www.closertopeople.com.

  Kontakt

  Katarzyna Janocha
  k.janocha@closertopeople.com

 • Drukowanie

  Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

  Kampania „Polska Chemia” realizowana jest pod hasłem: POLSKA CHEMIA – nasza gospodarka, nasze życie, nasza przyszłość

  Cele Kampanii „Polska Chemia”:

  1. Promocja i umacnianie wizerunku polskiego przemysłu chemicznego;
  2. Promocja Godła „POLSKA CHEMIA”;
  3. Stworzenie narzędzia promującego technologie i produkty Podmiotów Członkowskich PIPC m.in. na rynkach eksportowych;
  4. Realizacja celów statutowych PIPC;
  5. Stworzenie spójnego przekazu wizerunkowego dla Członków Izby i sektora.
  6. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak istotnym elementem polskiej gospodarki jest przemysł chemiczny.

  Dzisiaj Polska Chemia to:

  1. najwyższa jakość produktów;
  2. dbałość o środowisko naturalne;
  3. wysoko wykwalifikowane kadry;
  4. jedne z najwyższych nakładów na krajowe inwestycje majątkowe i kapitałowe;
  5. najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego.

  Polska Chemia to siła napędowa w innowacyjności, badaniach podstawowych i nauce.

 • Choć polska kardiologia plasuje się w czołówce najlepszych w Europie, śmierć z powodu chorób układu sercowo naczyniowego dotyka prawie połowę naszego społeczeństwa. Posiadamy obecnie jeden z najwyższych w Europie i na świecie odsetek leczenia ostrych zespołów wieńcowych przy pomocy zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) na milion mieszkańców. W ciągu kilku lat wzbogaciliśmy się o kolejne kardiologiczne placówki ( 160 ośrodków, w tym 148 dyżurujących w systemie 24/7) oraz nowych specjalistów. Nadal jednak pojawiają się obszary, które, choć dają duże możliwości w leczeniu, nie są powszechnie stosowane w naszym kraju. Mowa tu m.in. o metodach leczenia osób cierpiących na ciężkie zwężenia zastawki aortalnej lub jej niedomykalność, niekwalifikujących się do zabiegu chirurgicznego. Rozwiązaniem dla chorych o zbyt wysokim ryzyku zgonu podczas konwencjonalnego zabiegu jest TAVI, czyli przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej.

  Niestety, ta metoda leczenia nie należy do powszechnych w Polsce. W roku 2013 wykonano 381 zabiegów TAVI, w 2014 już 453, co stanowi ok. 12 zabiegów na milion osób. Średnia w krajach “starej Unii” to 5060 na milion osób, w Niemczech ponad 100! Aby osiągnąć średnią unijną, w naszym kraju powinno się wykonywać 2 000 zabiegów TAVI rocznie. Choć dochód narodowy na mieszkańca w Niemczech jest wyższy tylko 3,6 razy w porównaniu do Polski, ilość zabiegów przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej jest tam aż 22 razy większa! Tak słabe wyniki w naszym kraju potwierdzają fakt, że możliwości jakie posiadamy nie są adekwatne do znanych nam realiów życia. Bez odpowiednich środków wsparcia niektórych metod leczenia, a także profilaktyki i poszerzania świadomości społecznej wśród osób chorych oraz ich bliskich polska medycyna nie może liczyć na większe zmiany w obszarze zwalczania chorób układu krwionośnego.

  W odpowiedzi na tę sytuację powstała kampania społeczna “Stawka to życie. Zastawka to życie.”, która ruszyła wraz z początkiem sierpnia i potrwa do końca września. J e j or ganizatorami są: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przy współpracy z Europejską Asocjacją Przezskórnych Interwencji SercowoNaczyniowych (EAPCI), Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC) i Asocjacją Interwencji SercowoNaczyniowych (AISN PTK). Organizowana akcja ma na celu zapoznanie osób w wieku 70+ a także ich dzieci z zaletami i możliwościami, jakie daje zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej wśród osób niekwalifikujących się do leczenia chirurgicznego. Kampania ma również uświadomić, że zabiegi TAVI mogą nie tylko umożliwić chorym sprawne funkcjonowanie, ale także przedłużyć ich życie. Akcja docierając do jak największej liczby osób może przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat sytuacji kardiologicznej i jej potencjału w Polsce. komentuje koordynator kampanii prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski.

  Twarzą dwumiesięcznej kampanii został znany polski aktor Emil Karewicz doskonale kojarzony z takich kultowych dzieł filmowych jak “Stawka większa niż życie” czy “Jak rozpętałem drugą wojnę światową”. W sieci dostępne są już spoty z jego udziałem, które emitują także ogólnopolskie kanały telewizyjne. W ramach promocji akcji mieszkańcy największych miast w Polsce o kampanii mogą dowiedzieć się z citylightów umieszczonych na przystankach oraz z plakatów i spotów w środkach komunikacji miejskiej.

  Kampanię “Stawka to życie. Zastawka to życie” wspierają również sieci aptek, placówki medyczne oraz sanatoryjne, dbając o kolportaż ulotek i ekspozycję plakatów. Powstała także strona internetowa, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat kampanii: http://stawkatozycie.pl

  W mediach społecznościowych na oficjalnych profilach kampanii już prezentowane są różne materiały dotyczące kampanii i jej przebiegu. Dodatkowe informacje i zdjęcia dostępne na F aceboku i Instagramie. Spoty promujące akcje można obejrzeć na specjalnym kanale na YouTube .

  Spot Wnuczek: https://www.youtube.com/watch?v=wrK0be20BdI

  Spot Klinika: https://www.youtube.com/watch?v=d3RmIbn3QzQ

  Organizatorzy:

  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne polskie towarzystwo naukowe założone w 1954 roku, którego celem jest inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kardiologii, profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń, propagowanie postępów kardiologii i kardiochirurgii w społeczeństwie oraz współudział w kształceniu lekarzy i innych pracowników systemu opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii.

  Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, EAPCI (Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji SercowoNaczyniowych), Europejskie Stowarzyszenie Kardiologów Inwazyjnych powstałe w 2006 roku w wyniku połączenia Grupy Roboczej Kardiologii Inwazyjnej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz zarządu EuroPCR (Europejskiego Kursu Kardiologii Inwazyjnej w Paryżu).

  Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology ESC) istniejące od 1950 r. europejskie towarzystwo naukowe zrzeszające ponad 53 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń, głównie kardiologów. W jego skład wchodzi m.in. 50 Towarzystw Kardiologicznych z poszczególnych europejskich państw (w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), 5 stowarzyszeń, 19 grup roboczych.

  Asocjacja Interwencji SercowoNaczyniowych (wcześniej Sekcja Kardiologii Inwazyjnej), czyli jedna z osiemnastu sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która rozpoczęła działalność w 2006 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.