• A A A

Informacje rynkowe

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami rynkowymi polskich placówek zagranicą , jak również zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i handlowych w Polsce.

Polecamy zwłaszcza zapoznanie się ze skrótowymi przewodnikami Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP, które zawierają wiele informacji, niezbędnych do prowadzenia działalności eksportowej na poszczególnych rynkach.

Opracowanie przez WPHI i druk Przewodników zostało zrealizowane w ramach projektu systemowego pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Źródło: polska-trade.gov.pl

 

argentyna

Argentyna

austria

Austria

algeria belgia bialorus