Informacje rynkowe

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami rynkowymi polskich placówek zagranicą , jak również zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i handlowych w Polsce.

Polecamy zwłaszcza zapoznanie się ze skrótowymi przewodnikami Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP, które zawierają wiele informacji, niezbędnych do prowadzenia działalności eksportowej na poszczególnych rynkach.

Opracowanie przez WPHI i druk Przewodników zostało zrealizowane w ramach projektu systemowego pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Źródło: polska-trade.gov.pl

 

argentyna

Argentyna

austria

Austria

algeria belgia bialorus

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.