Relacja: Misja gospodarcza do Algierii, 3-5 marca 2015 r.

W dniach 3-5 marca 2015 r. na zaproszenie Ministra Przemysłu i Górnictwa Pana Abdesselam Bouchouareb oficjalną wizytę w Algierii złożył Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński.

Wicepremierowi towarzyszyła 40 osobowa grupa polskich przedsiębiorców w ramach misji biznesu organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą. Wydarzenie w Algierii zorganizowane było we współpracy z Wydziałem Promocji, Handlu i Inwestycji w Ambasdy RP Algierze.

Polscy przedsiębiorcy uczestniczący w misji reprezentowali przemysł budowlany, metalowy, energetykę, informatykę i automatykę, kolejnictwo, motoryzację, medycynę i farmację.

Tworzymy dogodne warunki dla firm chcących inwestować w Algierii – zaznaczył Minister Przemysłu i Górnictwa Algierii Abdeslam Bouchouareb, który z Wicepremierem Piechocińskim dokonał uroczystego otwarcia Forum Gospodarczego Algieria-Polska, w dniu 4 marca 2015 r.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że obroty towarowe pomiędzy Polską i Algierią wzrosły w ostatnim okresie prawie trzykrotnie i dzięki tak imponującym wynikom Algieria stała się naszym trzecim największym partnerem handlowym w gronie krajów arabskich, a zarazem drugim w Afryce.

Zaznaczył również, że umiędzynarodowienie polskiej gospodarki, w szczególności poprzez eksport i inwestycje zagraniczne, jest jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki. – Algieria była i jest dla polskich przedsiębiorców rynkiem perspektywicznym, o czym świadczy objęcie jej projektem systemowym „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”, realizowanym w latach 2013-2014 – poinformował. – Cieszę się z ogromnego zainteresowania wsparciem udzielonym przez MG, obejmującym organizację misji gospodarczych do Polski i do Algierii, udział w przedsięwzięciach wystawienniczych czy konferencjach branżowych. Działania te przełożyły się z pewnością na tak znaczący wzrost wzajemnej wymiany handlowej – dodał.

W programie forum znalazły się również wystąpienia przedstawicieli PAIiIZ, który zaprezentował stronie algierskiej możliwości dwustronnej współpracy w dynamicznie rozwijających się sektorach, m.in. budowlanym, medycznym, farmaceutycznym i spożywczym, Algierskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CACI), Algierskiej Agencji Rozwoju Inwestycji (ANDI).

W obecności 500 uczestników Forum, Ministerstwo Gospodarki RP i Ministerstwo Przemysłu i Górnictwa Algierii podpisały porozumienie o współpracy, natomiast Krajowa Izba Gospodarcza oraz Algierska Izba Przemysłowo-Handlowa (CACI) odnowiły umowę podpisaną w 2002 r.

Po zakończeniu Forum polskie firmy uczestniczyły w indywidualnych spotkaniach B2B z przedsiębiorcami algierskimi.

W dniu 5 marca odbyło się seminarium gospodarcze na temat możliwości prowadzenia dzialaności na rynku algierskim oraz kontynuacja spotkań B2B.

Uczestniczący w misji przedsiębiorcy bardzo pozytywnie ocenili wizytę w Algierii i podkreślali, że widzą możliwości współpracy na rynku algierskim.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych przedsięwzięciach promujących polsko-algierską współpracę gospodarczą, w tym m.in. do udziału w misji dla przedstawicieli sektora maszyn i technologii dla rolnictwa z okazji Międzynarodowych Targów SIPSA’2015 w Algierze (12-16.05.2015) oraz kolejnych misji dla sektora medycznego i budowlanego w II półroczu 2015 roku.

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Zastępca Dyrektora
tel. 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.