Relacja: Polska delegacja na Globalnym Szczycie VIBRANT GUJARAT’2015

W dniach 10–12 stycznia 2015 r. odbyła się Misja Gospodarcza do Indii na Szczyt Globalny Vibrant Gujara’2015. Wydarzenie zostało zorganizowane przez KIG we współpracy z Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Ambasadą RP w New Delhi.

Delegacja 25 przedstawicieli polskiego biznesu towarzyszyła wizycie oficjalnej Wicepremiera, Ministra Gospodarki p. Janusza Piechocińskiego w Stanie Gujarat w Indiach (Ahmedabad, Gandhinagar). W delegacji oficjalnej uczestniczyła także Pani Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Pan Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Delegacji biznesowej przewodniczył Pan Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny KIG.

Globalny Szczyt Vibrant Gujarat to wydarzenie o ogromnym znaczeniu politycznym i gospodarczym, po raz siódmy organizowane w jednym z najbardziej rozwiniętych i uprzemysłowionych stanów Indii, gdzie powstają olbrzymie inwestycje, centrum nowoczesnych, innowacyjnych technologii. Konferencje w ramach Vibrant Gujarat stanowią najważniejszy instrument promocji możliwości inwestycyjnych tego stanu Gujarat. Są też platformą nawiązywania kontaktów biznesowych między przedsiębiorcami z różnych krajów.

Krajami partnerskimi tegorocznego Szczytu były: Australia, Kanada, Wielka Brytania, Holandia, Japonia, RPA, Singapur oraz Stany Zjednoczone. Uczestniczącym w spotkaniach delegacjom przewodniczyli przedstawiciele władz politycznych i gospodarczych; na czele delegacji amerykańskiej przybył do Gandhinagaru, Sekretarz Stanu John Kerry.

Stan Gujarat jest określany jako motor napędowy gospodarki indyjskiej; rozpowszechniona jest opinia, że aby Indie osiągnęły dwucyfrowy wzrost rozwoju gospodarczego, wystarczy skopiować model rozwoju gospodarczego Gujaratu. Obecny Premier Indii, Pan Narendra Modi – do ub. roku premier Gujaratu – jest postrzegany jako ojciec sukcesu gospodarczego tego stanu. Stan ten ma wysokie udziały w całkowitej produkcji przemysłowej Indii: petrochemia – 30%, chemia i farmacja – 50%, stąd pochodzi też 50% krajowego lądowego wydobycia ropy naftowej, w Gujaracie zlokalizowana jest największa rafineria w Indiach. Stan ten nie ma niedoborów energii elektrycznej, w pozyskiwaniu której wzrasta udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych (solarna, wiatrowa).

Infrastruktura transportowa Gujaratu jest wyjątkowo dobra. Znaczna część szybkiego korytarza transportowego Mumbai – Delhi będzie przebiegała przez Gujarat, co nie tylko polepszy infrastrukturę transportową, ale stworzy nowe możliwości rozwoju. W Gujaracie zlokalizowanych jest ponadto aż 55 Specjalnych Stref Ekonomicznych o zróżnicowanym profilu branżowym: m. in. energetycznym, biotechnologicznym, farmaceutycznym, chemicznym oraz IT.

Rynek indyjski jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem dla inwestorów zagranicznych, a Indie są drugim, po Singapurze, miejscem lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich w Azji. Po pierwszych dziesięciu miesiącach 2014 roku obroty handlowe polsko-indyjskie wyniosły ponad 1,9 mld dolarów. Oznacza to wzrost o 18 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 roku.

Podczas pobytu w Ghandinagarze Wicepremier Piechociński spotkał się z przedstawicielami rządu Indii, podczas rozmowy z Premierem Narendrą Modim przekazał mu zaproszenie naszego rządu do złożenia wizyty w Polsce.

Odbyło się także spotkanie z Premier Gudżaratu Anandiben Patel, oraz z Minister przetwórstwa żywności Indii Harsimrat Kaur Badal, Ministrem stanu Gujarat ds. rolnictwa Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya, Ministrem stali i kopalń Indii Narendra Singh Tomarem oraz Ministrem węgla, energetyki, nowych i odnawialnych źródeł energii Indii Piyushem Goyalem. W spotkaniach tych uczestniczył wiceprezes KIG p. Marek Kłoczko oraz przedstawiciele biznesu z w/w branż.

W ramach programu drugiego dnia Globalnego Szczytu odbyło się Polsko – Indyjskie Forum Biznesu, którego organizatorami była Krajowa Izba Gospodarcza oraz Indyjsko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Konfederacją Przemysłowców Indyjskich CII.

Ze strony indyjskiej w Forum uczestniczyli: Pan Rajani Bhai Patel, Minister Spraw Wewnętrznych Gujaratu oraz Pan. Bachubhai Kabad, Minister ds. Rybołówstwa i Ochrony Środowiska. Forum otworzył Pan Rahul Chhabra, Podsekretarz Stanu ds. Europy Centralnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Indii.

Indie to jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski wśród krajów pozaeuropejskich. Nasz kraj jest jednym z liderów państw Unii Europejskiej, które przyciągają najwięcej indyjskiego kapitału. Jednocześnie jesteśmy największym odbiorcą indyjskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreślał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas forum w Gandhinagarze.

Podczas spotkania podkreślono, że Polska jest zainteresowana rozszerzaniem współpracy inwestycyjnej z Indiami. – Szczególny nacisk kładziemy na umacnianie innowacyjności w polskiej gospodarce. Wdrażamy szereg instrumentów wsparcia finansowego m.in. dla firm, lokujących swój kapitał w obszarze nowoczesnych technologii – powiedział wicepremier.

Wicepremier Piechociński obiecał, że Polska będzie wspierała rozwój bilateralnej współpracy udzielając finansowego wsparcia projektom inwestycyjnym oraz przedsięwzięciom promocyjnym i proeksportowym. – Możliwości intensyfikacji obecności Polski na rynku indyjskim upatrujemy w zwiększeniu zaangażowania w trzech programach branżowych promocji, które objęły ten rynek. Są to polskie firmy i towary m.in. z sektorów przemysłu obronnego, maszyn i urządzeń górniczych oraz renowacji i utrzymania zabytków.

Kolejne perspektywiczne sektory, o których była także mowa na Forum to przetwórstwo spożywcze oraz przemysł farmaceutyczny, reprezentują je już w Indiach dwie największe polskie inwestycje w tym kraju: zakład produkcji puszek Can Pack oraz fabryka materiałów opatrunkowych (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych). Dużo miejsca poświęcono również współpracy rolniczej, zachęcając do importu np. naszych jabłek.

Następną przyszłościową dla naszej współpracy dziedziną jest szeroko pojęta ochrona środowiska, w tym tzw czyste technologie, biotechnologia i nowoczesne rozwiązania w zakresie transportu. Promocją współpracy w tych sektorach zajmuje się KIG i EBTC (Europejskie Centrum Biznesu i Technologii) w ramach prowadzonego od 2013 roku polskiego punktu kontaktowego. Przedstawiciel regionalnego biura EBTC z Bombaju p.Joel Fernandes uczestniczył w Forum oraz rozmowach z polskimi przedsiębiorcami.

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą na rynku indyjskim zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranica KIG. Na 2015 rok przewidziane są kolejne przedsięwzięcia promocyjne, w tym misja do Indii i Bhutanu oraz forum biznesu w Warszawie w branży czystych technologii w ramach EBTC.

Kontakt:

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel: 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel: 22 6309 773
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.