Relacja: Misja gospodarcza do Uzbekistanu z okazji oficjalnej wizyty Wiceminister, Grażyny Henclewskiej, 3-7 listopada 2015 r.

W dniach 3-7 listopada 2015 r. delegacja polskich przedsiębiorców – pod przewodnictwem Pana Marka Kłoczko, Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej przebywała z misja gospodarczą w Uzbekistanie.

Misja Gospodarcza zorganizowana była przez KIG we współpracy Ministerstwem Gospodarki, Charge d’ Affaires Ambasady Republiki Uzbekistanu w Polsce oraz WPHI Ambasady RP w Taszkencie, z okazji oficjalnej wizyty Pani Grażyny Henclewskiej, Podsekretarz Stanu, Współprzewodniczącej Polsko-Uzbekistańskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

Jednym z punktów programu pobytu delegacji w Taszkencie było Forum Biznesu Polska – Uzbekistan, które odbyło się 5 listopada 2015 r. W Forum Biznesu uczestniczyła Pani Minister Grażyna Henclewska, która zaznaczyła, że „Uzbekistan jest naszym ważnym partnerem gospodarczym. W ostatnich latach polsko-uzbeckie obroty handlowe szybko wzrastają. Wymiana handlowa między naszymi krajami w 2014 roku osiągnęła prawie 170 mln USD, a przez 8 miesięcy bieżącego roku wskaźnik ten wyniósł prawie 90 mln USD” Wiceminister, podkreśliła również, że środowisko biznesu w Polsce jest zainteresowane dalszym rozwojem kontaktów gospodarczych i współpracą inwestycyjną z partnerami uzbeckimi.

Ze strony uzbekistańskiej w Forum uczestniczył Wiceminister Ergashev Ibrohim Kenjabaevich z Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Inwestycji i Handlu.

Podczas Forum Izba Przemysłowo-Handlowa Uzbekistanu zaprezentowała aktualną sytuacje gospodarczą kraju i możliwości współpracy dla polskich przedsiębiorców. W zorganizowanych po Forum rozmowach bilateralnych, ze strony uzbekistańskiej uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli biznesu, zainteresowanych nawiązaniem lub pogłębieniem już istniejących kontaktów handlowych z polskimi przedsiębiorcami.

Przedstawiciele polskiego biznesu wzięli również udział w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Taszkencie w dniu 6 listopada 2015, podczas, którego zapoznali się z wybranymi projektami prywatyzacji przygotowanymi przez rząd Republiki Uzbekistanu oraz możliwościami jakie oferuje dla zagranicznych inwestorów w wybranych sektorach gospodarki. Forum Inwestycyjne otworzył Pan Rustam Azimow, Wicepremier, Minister Finansów Republiki Uzbekistanu.

“Polska jest gotowa uczestniczyć w projektach, które wymagają zaawansowanych technologicznie rozwiązań w sektorach priorytetowych dla gospodarki kraju.” stwierdziła P. Wiceminister G. Henclewska podczas Forum Inwestycyjnego.

Wiceprezes Krajowej izby Gospodarczej, Marek Kłoczko podkreślił, że polscy przedsiębiorcy są szczególnie zainteresowani współpracą w Uzbekistanie w sektorach energetyki, budowlanym, infrastruktury transportu, chemicznym, odzieżowym, spożywczym i turystycznym.

„Jestem przekonany, że Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Taszkiencie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Uzbekistanu dla polskich podmiotów gospodarczych i ułatwi rozwój wzajemnej korzystnej współpracy gospodarczej między naszymi krajami” potwierdził Prezes Kłoczko.

Firmy polskie uczestniczyły w rozmowach oficjalnych Wiceminister Grażyny Henclewskiej w Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, spółce UZBEKENERGO, Ministerstwie Gospodarki. W 2016 roku, planowane są kolejne wydarzenia promocyjne dla polskich i uzbekistańskich przedsiębiorców. Wszystkich zainteresowanych współpracą na rynku uzbekistańskim i uczestnictwem w planowanych wydarzeniach zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:
Elżbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl

Galeria zdjęć :

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.