Relacja: Misja polskiego biznesu do Iranu z okazji oficjalnej wizyty Wicepremiera, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, 25–27.09.2015 r.

W dniach 25 – 27 września 2015 r. polscy przedsiębiorcy przebywali z misją gospodarczą towarzyszącą oficjalnej wizycie Wicepremiera, Ministra Gospodarki, P. Janusza Piechocińskiego w Iranie.

Była to jedna z największych misji gospodarczych polskiego biznesu, w której wzięło udział ponad 100-u przedsiebiorców. Misję – pod patronatem Ministerstwa Gospodarki – zorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą RP w Teheranie oraz Irańską Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa, wieloletnim partnerem KIG w Iranie.

Jednym z najistotniejszych punktów programu pobytu delegacji w Teheranie było Forum Biznesu Polska – Iran, które odbyło się 26 września w siedzibie Irańskiej Izby Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa; w Forum Biznesu i w zorganizowanych następnie rozmowach bilateralnych, ze strony irańskiej uczestniczyło ponad 250 przedstawicieli biznesu, zainteresowanych nawiązaniem lub pogłębieniem już istniejących kontaktów handlowych z naszym krajem. Rozmowy dwustronne odbywały się w podziale sektorowym, z wyodrębnieniem branży spożywczej, szeroko reprezentowanej wśród polskich przedsiębiorców.

Podczas konferencji poprzedzających misję polskich przedsiębiorców do Iranu, Wicepremier J. Piechociński, przypomniał, że Iran jest dużym importerem żywności. Aż 85 proc. produktów rolno-spożywczych jest sprowadzane z zagranicy – Polska zabiegała i cały czas prowadzi rozmowy dla zapewnienia traktatowego wsparcia polskiego eksportu rolno-spożywczego. Jest to branża, która cieszy się szczególnym zainteresowaniem irańskich przedsiębiorców.

Przedstawiciele polskiego biznesu wzięli również udział w seminarium zorganizowanym przez Social Security Investment Company, podczas którego zapoznali się z wybranymi aspektami możliwości współpracy polsko – irańskiej; seminarium moderował P. Vahid Tahery, założyciel Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej.

Przedstawiciele branży górniczej spotkali się z irańskimi firmami sektora wydobywczego, na zaproszenie Wiceministra J. Sargheini.

Firmy polskie uczestniczyły w rozmowach oficjalnych Wicepremiera Piechocińskiego w Ministerstwie Ropy, Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Ministerstwie Gospodarki i Finansów, Ministerstwie Przemysłu, Górnictwa i Handlu, oraz Ministerstwie Zdrowia i Edukacji Medycznej a także w Urzędzie Ochrony Środowiska, zgodnie z reprezentowaną przez siebie branżą.

Podczas Forum Biznesu Polska-Iran Wicepremier Pan Janusz Piechociński podkreślił, że Polska postrzega Iran jako atrakcyjnego partnera biznesowego, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i w skali globalnej. – Wyrazem tego jest zainaugurowany w 2015 roku program „Go Iran”, którego celem jest zintensyfikowanie wzajemnych relacji gospodarczych – powiedział. – Jedną z najskuteczniejszych strategii biznesowych jest konsekwentna obecność na danym rynku. Polskie towary i usługi w Iranie prezentujemy poprzez udział w międzynarodowych targach i wystawach oraz organizację misji i seminariów gospodarczych.

Ponadto w czasie pobytu w Teheranie polska delegacja odwiedziła i przeprowadziła rozmowy handlowe podczas imprez targowych odbywających się równolegle na terenach wystawowych:

– Międzynarodowa Wystawa Artykułów Plastikowych, Gumowych oraz Maszyn i Urządzeń;
– Międzynarodowa Wystawa Artykułów i Wyposażenia w Telekomunikacji;
– Międzynarodowa Wystawa Sprzętu i Technologii w Gospodarce Wodnej i Kanalizacji;

Ambasada RP w Iranie zorganizowała stoisko zespołowe firm polskich podczas w/w imprez targowych, udostępniając je polskim przedsiębiorcom.

Iran jest krajem o jednym z największych potencjałów gospodarczych w regionie Bliskiego Wschodu (PKB w 2014 r. – 402,8 mld dolarów, liczba ludności – 80,8 mln osób). Posiada znaczące zasoby mineralne: 4 pozycja na świecie w zasobach ropy naftowej, największe na świecie złoża gazu ziemnego – jego rezerwy są szacowane na 33,6 bln m3. Atutem Iranu jest również stabilny system prawny oraz sytuacja wewnętrzna.

W okresie przed zmianami politycznymi w Iranie, firmy polskie były bardzo zaangażowane we współpracę na rynku irańskim. Tamtejsze towary, np. tekstylia, były do Europy sprowadzane przez nasz kraj; polskie firmy miały też duży wkład w rozwój przemysłu petrochemicznego i cukrowniczego.

Wymiana handlowa Polski z Iranem kształtuje się poniżej poziomu odpowiadającego potencjałowi obu państw. W ostatnich latach poziom polsko-irańskiej współpracy handlowej wynosił około 70 milionów dolarów rocznie. Biznesmeni mogli bowiem współpracować tylko w nielicznych sektorach, które nie były objęte sankcjami z powodu programu atomowego Teheranu.

W 2014 r. polski eksport do Iranu wyniósł 34,9 mln euro, import 22,4 mln euro. Obroty handlowe przekroczyły wartość 57 mln euro.

Podczas pobytu w Iranie Wicepremier Pan Janusz Piechociński zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia polsko-irańskich obrotów handlowych. – Liczymy, że oczekiwane zniesienie sankcji i barier pozwoli ożywić handel we wszystkich dziedzinach gospodarki. Możliwości dalszego rozwoju współpracy polskich i irańskich firm poszukujemy m.in. w branży rolno-spożywczej, kosmetycznej, budowlanej, sektorze maszynowym oraz motoryzacyjnym.

Kontakt:

Maria Nowakowska
tel: 22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel: 22 630 97 73
asalamonczyk@kig.pl

Elzbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.