POLISH BUSINESS MISSION TO NIGERIA /Lagos/
30.05–01.06.2023

 

POLISH BUSINESS MISSION TO NIGERIA 2023-05-30 - cover

 

Download catalog (PDF)

 

We request the pleasure of your Company to meet Polish companies and institutions participating in the Polish Business Mission to Nigeria (30.05 – 01.06.2023).

Registration for the meeting

POLISH BUSINESS MISSION TO NIGERIA 2023-05-30 - organizers

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.