POLISH BUSINESS MISSION
to the Kingdom of Saudi Arabia /Riyadh/
11-12.06. 2023

 

Download brochure (PDF)

 

Download Presentation of the Polish participants (PPT)

 

We request the pleasure of your Company to meet Polish companies and institutions participating in the Polish Business Mission to the Kingdom of Saudi Arabia during the Business Meeting organised on the 11.06 at 01:00 PM at the premises of the FSC or on the 12.06 on individual request.

 

Please contact:

  • Ms Maria Nowakowska: mnowakowska@kig.pl, whats-up: +48 506 118375
  • Ms Agnieszka Salamonczyk: asalamonczyk@kig.pl, whats-up: +48 516 178476

 

POLISH BUSINESS MISSION to the Kingdom of Saudi Arabia 11.06.2023 - organisers

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.