Relacja: Misja Gospodarcza na Kubę, 6-9 września 2016 r.

W dniach od 6 do 9 września 2016 r.  przebywała w Hawanie misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu reprezentująca branże: przemysł spożywczy, kosmetyczny, samochodowy, chemiczny, maszyn rolniczych, budowlany, przedstawiciel banku oraz międzynarodowej firmy konsultingowej.

Misja została zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Izbą Handlową Kuby,  Ambasadą RP w Hawanie oraz Ambasadą Kuby w Warszawie.

Delegacja biznesowa towarzyszyła wizycie oficjalnej na Kubie Pana Pawła Chorążego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Była to pierwsza od wielu lat oficjalna wizyta przedstawiciela Rządu RP na Kubie.

„Rozmowy przedsiębiorców będą dodatkowym impulsem dla dalszego rozwoju wzajemnej współpracy gospodarczej między naszymi krajami „– powiedział wiceminister P. Chorąży.
„Polska jest zainteresowana budową stabilnej pozycji na Kubie i liczy na znaczący wzrost obrotów handlowych i współpracy inwestycyjnej”.

W ramach programu Misji odbyło się Spotkanie Plenarne i indywidualne rozmowy bilateralne pomiędzy firmami polskimi i kubańskimi; następnie kontynuowano nawiązane kontakty przeprowadzano negocjacje biznesowe.

Wiceminister Rozwoju uczestniczył w konsultacjach w Ministerstwie Handlu i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwie Przemysłu, Energii i Górnictwa, Turystyki a także w Banku Centralnym. Zwiedził także niektóre wiodące spółki państwowe (BioCubaFarma).

Kubański rynek w nowej perspektywie otwarcia biznesowego na handel zagraniczny, stał się bardzo atrakcyjnym miejscem do nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami.
Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w wielu sektorach gospodarki związane z błyskawicznym rozwojem ruchu turystycznego, firmy kubańskie pilnie poszukują ofert handlowych, co stwarza korzystny klimat do negocjacji. Świadczy o tym duża liczba zagranicznych delegacji biznesowych odwiedzających ostatnio Hawanę. Podczas  wizyty zostały m.in. omówione możliwości dostaw polskich materiałów budowlanych, usług budowlanych oraz wyposażenia wnętrz na Kubę.
Zostały przeprowadzone także konsultacje w Banku Centralnym Kuby oraz Banku Zagranicznym Kuby, gdzie przeanalizowano możliwości nawiązania współpracy w zakresie finansowania dostaw polskich produktów i usług.

Polska tradycyjnie postrzegana jest jako wiarygodny i pożądany partner gospodarczy; przyjazny stosunek kubańczyków do naszego kraju jest niewątpliwym atutem i sprzyja pozytywnym reakcjom na polską ofertę eksportową, co można i należy wykorzystać w celu zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy obydwu krajami.
Strona kubańska jest zainteresowana m.in. organizacją wizyty studyjnej na Kubie przez firmy z sektora wydobywczego, z uwagi na dobrą jakość i renomę polskiego sprzętu górniczego.

Priorytetowymi branżami dla strony kubańskiej są:
•    import artykułów spożywczych (szczególnie drobiu), maszyn i urządzeń przetwórczych żywności;
•    środki transportu: samochody osobowe, autobusy, sprzęt specjalistyczny,
•    budowa małych i średnich elektrowni gazowych, wyposażenie dla elektrowni wiatrowych i  słonecznych, zielone technologie;
•    wyposażenia dla hoteli, restauracji, turystyka.

Kontakt
Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel: 22/6309783,
fax: 22/8284199,
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Linki do informacji dot. misji gospodarczej na Kubę:

http://www.opciones.cu/cuba/2016-09-09/impulsan-cuba-y-polonia-sus-vinculos-economicos-y-comerciales/

http://www.acn.cu/economia/21046-interesada-polonia-en-fortalecer-nexos-con-cuba-en-sectores-clave

http://www.telecubanacan.icrt.cu/nacionales/247-interesada-polonia-en-fortalecer-nexos-con-cuba-en-sectores-clave

http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/09/07/cuba-y-polonia-buscan-ampliar-vinculos-economicos/

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=24664&SEO=polonia-y-cuba-interesadas-en-mayores-vinculos-economicos

http://www.radioreloj.cu/es/noticias-radio-reloj/nacionales/fortalecen-cuba-polonia-los-vinculos/

http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/internacional/empresarios-polacos-buscaran-oportunidades-de-nego.aspx

http://www.encubahoy.com/noticias/article100572252.html

http://lademajagua.cu/polonia-y-cuba-interesadas-en-mayores-vinculos-economicos/

http://www.cmhw.cu/nacionales/2751-cuba-y-polonia-buscan-ampliar-vinculos-economicos

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.