• A A A

Wiadomości Biura Współpracy z Zagranicą

 • Krajowa Izba Gospodarcza jako członek EUROCHAMBRES – największego europejskiego związku izb przemysłu i handlu, współtworzy raport na temat perspektyw europejskiej społeczności biznesowej na nadchodzący rok. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie, krótkiej (ok. 3 min) anonimowej ankiety, dotyczącej Państwa działalności gospodarczej. ANKIETA

 • W ramach programu firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie min.:

  •    kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa
  targach/wystawach;
  •    kosztów organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
  •    kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych;
  •    kosztów transportu i ubezpieczenia;
  •    kosztów informacyjno-promocyjnych projektu,
  •    kosztów szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

  Przewidywana intensywność wsparcia wydatków kwalifikowanych związanych z udziałem
  w programie w postaci pomocy de minimis wynosi:

  do 60% – dla średniego przedsiębiorcy
  do 75% – dla małego przedsiębiorcy
  do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego
  do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców

  Nabór wniosków w ramach podziałania 3.3.3. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie się na początku 2017 r.:
  http://poir.parp.gov.pl/harmonogram-naboru-wnioskow-poir/harmonogram-naborow-na-2016-rok

  Krajowa Izba Gospodarcza, jako organizacja posiadająca doświadczenie w realizacji branżowych programów promocji w poprzedniej perspektywie finansowej, oraz w wielu innych programach o charakterze pro-eksportowym, chętnie udzieli wsparcia firmom ubiegającym się o dofinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych w ramach Branżowych Programów Promocji Ministerstwa Rozwoju w następującym zakresie:

  •    projekt i realizacja stoisk targowych indywidualnych lub w pawilonie narodowym
  •    organizacja logistyki około-targowej dla pracowników przedsiębiorcy (hotel, przejazdy, przelot)
  •    organizacja misji gospodarczych (usługa doradcza, spotkania B2B, logistyka)
  •    usługi doradcze pro- eksportowe

  Branżowe programy promocji oraz wykaz targów zagranicznych w których udział może być dofinansowany dla przedsiębiorcy w ramach programów branżowych:

  Sprzęt medyczny
  https://www.mr.gov.pl/media/21548/BPP_sprzet_medyczny_wersja_III_z_24_06_09.pdf  
  Kosmetyki
  https://www.mr.gov.pl/media/21333/BPP_branzy_kosmetyki_wersja_III_20062016.pdf
  IT/ICT
  https://www.mr.gov.pl/media/21150/BPP_IT_ICT_wersja_II_z_14.pdf
  Jachty i łodzie
  https://www.mr.gov.pl/media/21151/BPP_jachtow_i_lodzi_rekreacyjnych_wersja_II_z_14.pdf
  Meble
  https://www.mr.gov.pl/media/21190/BPP_meble_wersja_II_z_14.pdf
  Polskie specjalności żywnościowe
  https://www.mr.gov.pl/media/21546/BPP_zywnosc_wersja_III_z_24.pdf
  Usługi prozdrowotne
  https://www.mr.gov.pl/media/21354/BPP_uslug_prozdrowotnych_wersja_III_21_06_16.pdf

  Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania i udziałem w targach, proszeni są o kontakt z Sekretariatem Biura Współpracy z Zagranicą.

  Kontakt
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Aneta Dąbrowska
  tel. 22 630 96 13
  e-mail: bwzz@kig.pl

  polskafundusze

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel 22 630 96 13
fax. 22 828 41 99
e-mail: bwzz@kig.pl

 

Partnerzy Wydarzeń Międzynarodowych