• A A A

Wiadomości Biura Współpracy z Zagranicą

 • Krajowa Izba Gospodarcza jako członek EUROCHAMBRES – największego europejskiego związku izb przemysłu i handlu, współtworzy raport na temat perspektyw europejskiej społeczności biznesowej na nadchodzący rok. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie, krótkiej (ok. 3 min) anonimowej ankiety, dotyczącej Państwa działalności gospodarczej. ANKIETA

 • Warszawa, 21 grudnia 2016 r.

  kuke_logo-graf

  Komentarz Piotra Soroczyńskiego, Głównego ekonomisty w KUKE S.A.

  Wyniki referendum w Wielkiej Brytanii, wprowadziły do życia politycznego i gospodarczego sporo zamieszania. Nie będzie ono chwilowe, potrwa przynajmniej kilka kwartałów. Świat nie będzie już taki sam. Najważniejsze jednak pytanie – to czy  będzie gorszy czy lepszy?

  Pierwsze przereagowały rynki finansowe. Część reakcji politycznych wyglądała podobnie – jakby ich autorzy chcieli po prostu obrazić się na Brytyjczyków za ich decyzję i surowo ich ukarać. Raczej w mniejszości były wypowiedzi polityków, że z sąsiadami i partnerami handlowymi trzeba w rozumny sposób dogadać się.

  Najwięcej obaw budzi przyszły kształt wymiany handlowej między Polską a Wielką Brytanią. W roku 2015 wyeksportowaliśmy tam towary o łącznej wartości 12,1 mld EUR. Było ich o 14,5% więcej niż w roku 2014. Dzięki temu udział Wielkiej w naszym eksporcie poprawił się z 6,4% do 6,7%, co wystarczyło Brytyjczykom by osiągnąć drugą lokatę pośród naszych odbiorców. Co ważne wypracowaliśmy znaczą nadwyżkę w wymianie towarowej. Import bowiem zamknął się  w ubiegłym roku kwotą 4,8 mld EUR (wzrósł o 10,1% co poprawiło jego udział w imporcie ogółem z 2,6% do 2,7% – co w efekcie dało ósmą lokatę). Co ważne nasz eksport do Wielkiej Brytanii jest mocno zdywersyfikowany oparty tak na rozmaitych wyrobach gotowych, jak i dobrach zaopatrzeniowych – potrzebnych do dalszej produkcji.

  Jak więc ułożyć się może dalsza współpraca? Jeśli negocjacje przebiegać będą spokojnie, w kierunku pozostania Wielkiej Brytanii we wspólnym obszarze gospodarczym czy jakiejkolwiek wersji stowarzyszenia z nim, zmiany będą jedynie kosmetyczne. Jeśli jednak górę wezmą próby „odegrania się za swoje krzywdy” sprawy mogą przybrać bardziej skomplikowany obrót. Co do zasady barierami w handlu powinny być jedynie taryfy celne. Jednak w przypadku zaognienia się sytuacji, mogą pojawiać się bariery pozacelne. Jednym ze sposobów ich stosowania jest stawianiem utrudnień o charakterze administracyjnym. Kwestionować można choćby jakość żywności. Artykuły przemysłowe można uznać za niebezpieczne lub nieposiadające stosownych certyfikatów i dopuszczeń. Sprostanie nowym normom i wymaganiom może okazać się na tyle kosztowne lub długotrwałe, że zniechęci przedsiębiorców do podejmowania stosownych starań. Inną wersją stawiania barier może być stosowne nastawianie opinii publicznej (konsumentów) w kierunku deprecjonowania pewnych towarów czy usług sprowadzanych z zagranicy.

  Z drugiej strony okres niepewności, a później zmian w gospodarce i polityce może okazać się też czasem ciekawych okazji biznesowych. Część z przedsiębiorców brytyjskich może bardzo poważnie obawiać się utraty statusu producenta unijnego. Globalni gracze mający zakłady produkcyjne w Wielkiej Brytanii mogą mieć obawy bardzo podobne. W takiej sytuacji poszukiwani będą wykonawcy czy partnerzy w krajach które wciąż w Unii są. Ciekawą szansą dla polskich producentów może być też zajęcie miejsca dostawców brytyjskich. Zmiana układów gospodarczych i sentymentów odbiorców może przemawiać na niekorzyść producentów z Wielkiej Brytanii. Oczywiście skorzystanie z takich okazji wiąże się z podwyższonym poziomem ryzyka. Z drugiej strony, ten kto już dziś trafnie zgadnie co warto zrobić – z pewnością odniesie poważne korzyści rozszerzając biznes lub wyprzedzając konkurencję.

  O KUKE:

  Od ponad 25 lat ubezpieczamy transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.  Oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

  Jesteśmy firmą polską. Naszymi akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce mamy prawo do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego.

  Jako jedyni w kraju ubezpieczamy długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.

  Ułatwiamy firmom dostęp do zewnętrznego finansowania. Nasza spółka faktoringowa KUKE Finance S.A. finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu – ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

  Kontakt dla mediów:
  Katarzyna Jedlińska
  Mail: Katarzyna.jedlinska@kuke.com.pl
  Tel. 605 152 169

 • W ramach programu firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie min.:

  •    kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa
  targach/wystawach;
  •    kosztów organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
  •    kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych;
  •    kosztów transportu i ubezpieczenia;
  •    kosztów informacyjno-promocyjnych projektu,
  •    kosztów szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

  Przewidywana intensywność wsparcia wydatków kwalifikowanych związanych z udziałem
  w programie w postaci pomocy de minimis wynosi:

  do 60% – dla średniego przedsiębiorcy
  do 75% – dla małego przedsiębiorcy
  do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego
  do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców

  Nabór wniosków w ramach podziałania 3.3.3. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie się na początku 2017 r.:
  http://poir.parp.gov.pl/harmonogram-naboru-wnioskow-poir/harmonogram-naborow-na-2016-rok

  Krajowa Izba Gospodarcza, jako organizacja posiadająca doświadczenie w realizacji branżowych programów promocji w poprzedniej perspektywie finansowej, oraz w wielu innych programach o charakterze pro-eksportowym, chętnie udzieli wsparcia firmom ubiegającym się o dofinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych w ramach Branżowych Programów Promocji Ministerstwa Rozwoju w następującym zakresie:

  •    projekt i realizacja stoisk targowych indywidualnych lub w pawilonie narodowym
  •    organizacja logistyki około-targowej dla pracowników przedsiębiorcy (hotel, przejazdy, przelot)
  •    organizacja misji gospodarczych (usługa doradcza, spotkania B2B, logistyka)
  •    usługi doradcze pro- eksportowe

  Branżowe programy promocji oraz wykaz targów zagranicznych w których udział może być dofinansowany dla przedsiębiorcy w ramach programów branżowych:

  Sprzęt medyczny
  https://www.mr.gov.pl/media/21548/BPP_sprzet_medyczny_wersja_III_z_24_06_09.pdf  
  Kosmetyki
  https://www.mr.gov.pl/media/21333/BPP_branzy_kosmetyki_wersja_III_20062016.pdf
  IT/ICT
  https://www.mr.gov.pl/media/21150/BPP_IT_ICT_wersja_II_z_14.pdf
  Jachty i łodzie
  https://www.mr.gov.pl/media/21151/BPP_jachtow_i_lodzi_rekreacyjnych_wersja_II_z_14.pdf
  Meble
  https://www.mr.gov.pl/media/21190/BPP_meble_wersja_II_z_14.pdf
  Polskie specjalności żywnościowe
  https://www.mr.gov.pl/media/21546/BPP_zywnosc_wersja_III_z_24.pdf
  Usługi prozdrowotne
  https://www.mr.gov.pl/media/21354/BPP_uslug_prozdrowotnych_wersja_III_21_06_16.pdf

  Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania i udziałem w targach, proszeni są o kontakt z Sekretariatem Biura Współpracy z Zagranicą.

  Kontakt
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Aneta Dąbrowska
  tel. 22 630 96 13
  e-mail: bwzz@kig.pl

  polskafundusze

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel 22 630 96 13
fax. 22 828 41 99
e-mail: bwzz@kig.pl

 

Partnerzy Wydarzeń Międzynarodowych